Päättynyt toimintakielto

27.7.2017

SAJL antoi päätöksen Pirhosen anomukseen toimintakiellon päättämisestä

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry on käsitellyt Tomi Kalevi Pirhosen anomuksen elinikäisen toimintakiellon purkamisesta. Pirhonen on ollut urheilun toimintakiellosta vuodesta 2005 alkaen ja vuodesta 2006 alkaen elinikäisessä toimintakiellossa.

SAJL pyysi asiassa lausunnon Suomen urheilun eettisen keskuksen – SUEK ry:n Valvontalautakunnalta, jonka perusteella Suomen antidopingsäännöstö ei estä toimintakiellon määräämistä päättyneeksi. Säännöstö on muuttunut vuonna 2015, jonka jälkeen vastaavassa tilanteessa määrättäisiin kahdeksan (8) vuoden  toimintakielto. Koska Pirhonen on ollut toimintakiellossa jo pidempään kuin mitä nykyisen säännöstön perusteella määrättäisiin rangaistukseksi, SAJL on päättänyt määrätä Pirhosen elinikäisen toimintakiellon päättymään välittömästi. ”SAJL on linjannut antidopingasioissa tärkeäksi sen, että lajimme urheilijat saavat tasapuolisen kohtelun muiden lajien urheilijoiden kanssa, ja toimintakiellon lyhentämisen ollessa saadun lausunnon perusteella vallitsevan ratkaisukäytännön mukainen lopputulos, ei hallitus nähnyt estettä päättää toimintakieltoa.” totesi puheenjohtaja Noronen asiasta.