Sinettiseura

Vantaa TAFT sai ensimmäisenä sinetin vuonna 1992.

Sinettiseurat ovat seuroja, jotka ovat saaneet Sinetin tunnustukseksi laadukkaasta nuorisotyöstä. Sinettiseurajärjestelmän tavoitteena on auttaa seuroja kehittämään seuran lasten ja nuorten toimintaa. Sinettiseuroja on tällä hetkellä  655 kpl eri 45 lajista.

SAJL:n jäsenseuroista Helsinki Roosters ja Turku Trojans ovat olleet sinettiseuroja 1993 lähtien ja joulukuussa 2007 Porvoo Butchers sai sinetin. Sinettiseurat tapaavat joka syksy sinettiseminaarissa.

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto r.y. on yhdessä Valo ry:n kanssa sopinut seuraavat kriteerit, joita noudatetaan Sinettiseuroja valittaessa ja uudelleen tarkastettaessa.

Sinettiseuraksi voidaan valita Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n jäsenseura, joko seuran omasta tai jonkun muun tahon tai henkilön ehdotuksesta. Seuran arvioinnin suorittaa Liittohallituksen valtuuttama henkilö, jonka suorittaman esittelyn jälkeen Liittohallitus tekee päätöksen Sinettiseuraksi valitsemisen hyväksyttämiseksi Valo ry:lle tai asian jättämisestä.

Sinettiseuraksi seura voidaan valita vasta sen jälkeen, kun seuraan on tutustuttu ja sen toimintaa on arvioitu paikan päällä.

SINETTISEURAT

SINETTIKRITEERIT
 

Sinettiseurakriteerit perustuvat lasten ja nuorten urheilun laatutekijöihin.

Laatutekijät pohjautuvat suuren asiantuntijajoukon tekemiin lasten ja nuorten urheilun selvityksiin. Selvitysten tavoitteena on ollut kuvata hyväksi urheilijaksi kasvun mahdollistavia tekijöitä. Selvitysten taustayhteisöinä ovat olleet Valo (Nuori Suomi), Olympiakomitea sekä Kilpa- ja huippu-urheiluntutkimuskeskus (KIHU) yhteistyössä lajiliittojen asiantuntijoiden kanssa. Näiden selvitysten lisäksi Sinettikriteerien laadinnassa on otettu huomioon harrasteurheilun näkökulma sekä seuraorganisaationa.

Sinettikriteerit tarkastelevat seuraavia osa-alueita

• Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa 
o organisointi ja toimintaperiaatteet
o osaamisen kehittäminen
o viestintä
• Innostuksesta intohimoon – harrastajien ja seuratoimijoiden innostuneisuus
o miten tyytyväisiä lapset, nuoret ja aikuiset ovat toimintaan
o millainen ilmapiiri ja yhteishenki seurassa on
o miten toimintaan pääsee osalliseksi
• Monipuolisuus, lajitaidot ja harjoittelu 
• Urheilulliset elämäntavat 
Kilpailemisen ja harrastamisen periaatteet

Lisätietoja sinettiseurakriteereistä tästä> (pdf)


SINETTISEUROJEN AUDITOINNIT

Lajiliitto tarkastaa eli auditoi omat Sinettiseuransa ensin kerran kahdessa vuodessa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Auditointikäynnistä vastaa lajiliitto. Lajiliiton apuna auditoinneissa voi olla aluejärjestön edustaja.

Seuran tehtävät valmistauduttaessa auditointiin

 • seura varaa tilat ja tarjoilut auditointitilaisuutta varten
 • kutsuu ne henkilöt paikalle,jotka auditoijan/lajiliiton kanssa on sovittu. ( esim. seuran/jaoston puheenjohtaja, valmennuspäällikkö, nuorisopäällikkö, hallituksen jäseniä, valmentajien edustaja, vanhempien edustaja…yleensä 6-15 henkilöä).
 • toimittaa auditointia varten sovitut aineistot lajiliittoon / auditoijille
  lataa tästä ennakkomateriaali, joka tulee täytettynä toimittaa auditoijille (word)
 • ilmoittaa auditoijille/lajiliittoon tilaisuuden paikan ja ajankohdan

Auditoinnissa käsiteltävät aineistot

Auditointitilaisuuden jälkeen

 • Tilaisuuden päätyttyä auditoijat kertovat yleensä heti, täyttikö seura Sinettiseurakriteerit vai pitääkö asioita vielä täydentää, ennen kuin Sinettikelpoisuus voidaan seuralle myöntää.
 • Tilaisuuden jälkeen seura saa auditoijien täyttämän auditointiraportin seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.
 • Mikäli seura ei täyttänyt Sinettikriteereitä, auditoijien kanssa sovitaan, mitkä asiat pitää laittaa kuntoon, mihin mennessä ne ovat kunnossa ja miten asiasta raportoidaan auditoijille. Tämän jälkeen auditoijat täydentävät auditointiraportin vastaamaan korjaantunutta tilannetta. Näin seura voi jatkaa Sinettiseurana tai tulla uutena seuran laatuseurojen ryhmään.
 • Uudelle Sinettiseuralla järjestetään Sinetin luovutus seuran itse valitsemassa tilaisuudessa, jossa on paljon seuraväkeä paikalla. Tilaisuuteen tulee Sinetin luovuttamaan lajiliiton edustaja, joten asiasta tulee sopia oman lajiliiton kanssa.
 • Uuden Sinettiseuran tulee nimetä Sinettiyhdyshenkilö, jolle lähetetään viestejä sekä Valosta että lajiliitosta. Kaikkien Sinettiseurojen tulee varmistaa, että seuran yhteystiedot ovat ajantasalla. (Lisätietoja yhteystietojen päivittämisestä tästä>)
 • Seura voi myös luopua Sinetistä, jolloin asiasta ilmoitetaan Valoon Suvi Voutilaiselle suvi.voutilainen@valo.fi ja oman lajiliiton Sinettiseuratoiminnasta vastaavalle henkilölle. Tämän jälkeen seura ei voi enää käyttää Sinettilaatumerkkiä oman toimintansa yhteydessä. Sinetistä luopunut seura on aina tervetullut mukaan uudelleen Sinettitoimintaan, kun on siihen valmis.

SAJL:N PALVELUT SINETTISEUROILLE 

1. Sinettiseurojen auditointi

Lajiliitto tarkastaa omat Sinettiseuransa ensin kerran kahdessa vuodessa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Auditointikäynnistä vastaa lajiliitto. Lajiliiton apuna auditoinneissa voi olla aluejärjestön edustaja.

2. Sinettiseurojen valtakunnallinen seminaari

Lajiliitto maksaa vähintään yhden Sinettiseminaarin osanottajan osanottomaksun/seura. 
Lajiliitto järjestää seminaarin lajikohtaisen ohjelman.

3. Osaamisen kehittäminen

Lajiliitto tarjoaa Sinettiseuroille vuosittain palvelua, joka kehittää seuran osaamista. Lajiliitto määrittelee palvelun itse. Palvelu voi olla esim.

 • erillinen koulutustilaisuus, jonka lajiliitto järjestää kaikille Sinettiseuroille tai koulutusetu, jonka lajiliitto tarjoaa Sinettiseuralle tai
 • SAJL:n edustaja vierailee seurassa kerran vuodessa ja tai sinettiseuroille järjestetään lajikohtainen tapaaminen sinettiseminaarin lisäksi
 • Sinettiseuralle tarjotaan yksi koulutustilaisuus/vuosi kokonaan maksuttomasti
 • Maksuton yhden valmentajan osallistuminen Liiton kesäleirille

4. Lajiliitolla on nimetty henkilö, joka vastaa Sinettiseuratoiminnasta.

 

SAJL SINETTISEURAKRITEERIT 

Sinettiseurakriteerit perustuvat lasten ja nuorten urheilun laatutekijöihin.

Laatutekijät pohjautuvat suuren asiantuntijajoukon tekemiin lasten ja nuorten urheilun selvityksiin. Selvitysten tavoitteena on ollut kuvata hyväksi urheilijaksi kasvun mahdollistavia tekijöitä. Selvitysten taustayhteisöinä ovat olleet Valo ry, Olympiakomitea sekä Kilpa- ja huippu-urheiluntutkimuskeskus (KIHU) yhteistyössä lajiliittojen asiantuntijoiden kanssa. Näiden selvitysten lisäksi Sinettikriteerien laadinnassa on otettu huomioon harrasteurheilun näkökulma sekä seuraorganisaationa.

Sinettikriteerit tarkastelevat seuraavia osa-alueita

• Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa 
o organisointi ja toimintaperiaatteet
o osaamisen kehittäminen
o viestintä
• Innostuksen intohimoon – harrastajien ja seuratoimijoiden innostuneisuus
o miten tyytyväisiä lapset, nuoret ja aikuiset ovat toimintaan
o millainen ilmapiiri ja yhteishenki seurassa on
o miten toimintaan pääsee osalliseksi
• Monipuolisuus, lajitaidot ja harjoittelu 
• Urheilulliset elämäntavat 
Kilpailemisen ja harrastamisen periaatteet


Kriteerit