Erotuomarivaliokunnan paikat haussa

25.10.2019

Amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon erotuomaritoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita kutsutaan mukaan yhteiseen toimintaan

 

Haemme SAJL:n erotuomarivaliokuntaan jäseniä. Hakemusten deadline on 6.11.2019

SAJL toimintasääntöjen mukaisesti liittohallituksen alaisuudessa toimivien valiokuntien jäsenyydet ovat vapaaehtoistoimenkuvia, ja kestoltaan määräaikaisia. Määräaikojen päättyessä tehtävät avataan avoimeen hakuun. Määräajat määräytyvät valiokunnille sopivan vuosirytmin mukaan. Erotuomarivaliokuntaan haetaan jäseniä kaudelle 1.1.2020-31.12.2020. Valiokunta vastaa amerikkalaisen jalkapallon sekä lippupallon erotuomaroinnista Suomessa.


SAJL Erotuomarivaliokuntaan haetaan jäseniä seuraavista vastuualueista vastuullisiksi työryhmien vetäjiksi:

-       1. Pelisäännöt

Sääntö-työryhmän tehtävä on ylläpitää ja viestiä lajin säännöistä suomen kielellä ja pitää huolta, että suomenkielinen versio vastaa alkuperäistä sisältöä ja tarkoitusta eri viitekehysten kautta tulkittuna. Sääntötyöryhmä koordinoi SAJL:n näkemyksiä sääntökehityksestä IFAF:in suuntaan.

-       2. Erotuomarimekaniikka

Mekaniikka-työryhmän tehtävä on ylläpitää suomenkielistä mekaniikkaopasta ja viestiä erotuomarimekaniikan toiminnasta suomalaisten erotuomareiden keskuudessa sekä antaa ETV:n kautta kehitysehdotuksia yhteisen MOFO:n kehittämiseksi kansainvälisesti.

-       3. Erotuomarikoulutus

Koulutus-työryhmän tehtävä on varmistaa suomalaisten erotuomareiden osaamistason kehittämisen edellytykset ja erotuomareiden kehittyviä taitovaateita vastaavan koulutusohjelman järjestäminen, sekä laatia ja vastata erotuomarikouluttajien koulutusohjelmasta ja -materiaaleista.

-       4. Ottelutoiminta

Ottelutoiminta-työryhmän tehtävänä on varmistaa, että kaikissa otteluissa on kustannustehokkaasti, liiton ohjeiden ja budjetin puitteissa sekä samanaikaisesti tasoluokitusten mukaan ja erotuomareiden kehitystä tukien hoidettu erotuomarimiehitys. Työryhmä vastaa, että erotuomareiden ottelukohtainen dokumentaatio ja erotuomaritoiminnan taloushallinto on moitteettomasti hoidettu sekä erotuomareiden että liiton suuntaan. Työryhmä koordinoi erotuomareiden matka- ja majoitusvaraukset.

-       5. Erotuomaritoiminnan kehitys

Työryhmän keskeinen tehtävä on suomalaisen amerikkalaisen jalkapallon erotuomaritoiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen varmistaminen sekä erotuomareiden määrän ja laadun kehitys. Uusien erotuomareiden rekrytoinnin kehittäminen. Erotuomaritarkkailun järjestäminen ja erotuomareiden tasoluokitusten suosituslistaukset ETV:lle.

-       6. Sidosryhmätoiminta

ETV:n sidosryhmien kontaktointi ja ETV-tiedon välittäminen, asiantuntijatuen tarjoaminen. PR ja rekrytointi. Tiedotus ja viestintä.

Työryhmien alustavat listaukset operatiivisista tehtävistä sekä tuotettavista materiaaleista löytyvät alla olevista liitteistä. Tehtävät tarkennetaan muodostettavan valiokunnan kokoontuessa laatimaan toimintasuunnitelmaansa.


Työryhmän vetäjän keskeinen tehtävä on koota muu henkilöstö työryhmäänsä sekä koordinoida työryhmän toimintaa SAJL:n strategian, budjetin ja ETV:n yhdessä tarkennettavan toimintasuunnitelman mukaisesti. Työryhmien vetäjiltä ja ETV:n jäseniltä edellytetään sitoutumista projektiin koko sen keston ajalle. 

Erotuomarivaliokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokouksiin osallistuminen ei edellytä matkustamista. Vapaaehtoistehtävästä ei makseta korvausta. Tehtävien hoidosta aiheutuvat matkakulut korvataan budjetin ja hyväksytyn toimintasuunnitelman perusteella.

ETV:n jäsenet nimittää tehtäviinsä esitysten pohjalta SAJL:n hallitus, joka asettaa myös erotuomarivaliokunnan puheenjohtajan.

Kaikkia ETV:n toimintaan mukaan haluavia pyydetään täyttämään hakulomake 6.11.2019 mennessä.

Rekrytointia koordinoi hallituksen jäsen Alexandra Naumanen. Tiedustelut alexandra.naumanen@sajl.fi.

Liitteet