Lääkintätoiminnassa kilpailusääntömuutos

3.1.2020

Vaahteraliigoissa ja lasten turnauksissa lääkäri on pakollinen, poikkeuslupaa voi hakea lääketieteellisestä valiokunnasta.

PELAAJATURVALLISUUS – LÄÄKINTÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

SAJL:n kilpailusäännöt määrittävät pelaajaturvallisuuden järjestämiseen reunaehtoja. Näitä ovat esimerkiksi lääkintätoiminnan järjestäminen, ja siihen liittyen päävammojen (SCAT3) ja loukkaantumisten raportointi. Toiminnan tavoitteena on pelaajien turvallisuuden varmistaminen lajissamme. Näihin liittyen on julkaistu uusia katsauksia ja esim. niskan alueen valmennusmateriaaleja viime kauden lopulla. Lue lisää.

Kilpailusääntömuutos kaudelle 2020

Liittokokous hyväksyi joulukuussa muutoksen lääkintätoimintaan liittyen. Jatkossa Vaahteraliiga-sarjoissa sekä lasten turnauksissa tulee olla lääkintävastaavana lääkäri (ei riitä enää ensihoitajasairaanhoitaja, AMK-koulutus ilman erillishakua), muissa sarjoissa riittää EA1-koulutus eikä korkeakoulusarjoihin ole edelleenkään EA-vaateita, vaikka sinnekin lääkintätoiminnan järjestämistä yhä valiokunnan puolelta suositellaan.

Liittokokous kuitenkin valtuutti SAJL Lääketieteelliselle valiokunnalle oikeuden myöntää oikeuksia ensiaputoimintaan tarvittaessa myös muulle terveydenhuollon koulutetulle ammattihenkilöstölle. Tämä tarkoittaa, että tietyllä ammatillisella koulutuksella ja lajikohtaisen kattavan kokemuksen yhdistelmällä voi etukäteen hakea poikkeuslupaa toimia lisensoituna EA-toimijana sarjassa, jossa edellytetään lääkäriä. 

Lääketieteellinen valiokunta tulee kevään aikana määrittämään tähän käyttöön kriteeristön, sekä sopii liiton kanssa toimintaa koskevan seurannan (lisensointi) kaudelle mentäessä. Poikkeusluvat myönnetään vain kirjallisella hakemuksella ja perusteiden puoltaessa vastuun siirtoa lääkärin koulutuksen omaavan henkilön kaltaiseen toimintaan. 

 

SAJL JefuEA-koulutus

Nopea ja luotettava tapa omaksua lajin vaateet on osallistua liiton lääketieteellisen valiokunnan järjestämään SAJL JefuEA-koulutukseen. Tänä vuonna kolmatta kertaa järjestettävässä koulutuskokonaisuudessa on osiot ns. maallikko-EA-henkilöille sekä terveydenhuollon ammattilaisille. 2-päiväisessä koulutuksessa saa SPR:n virallisen EA1-kortin ja valmiuden toimia SAJL:n EA-toimihenkilönä muissa, paitsi lasten turnauksissa ja Vaahteraliiga-sarjoissa. Koulutus järjestetään Helsingissä SuperBowl -viikonloppuna 1.-2.2.2020. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 2-päiväiseen koulutukseen ja ammattilaistapahtumaan ovat SAJL:n tapahtumajärjestelmässä.

Lääkintätoiminnan järjestäminen on pakollista seuran osallistuessa SAJL:n kilpailutoimintaan. Ulkopuolelta ostettu ensiapuhenkilöstö voi olla merkittävästi kalliimpi. Vaihtuva lääkintähenkilöstö ei voi myöskään tuntea urheiljoiden vammataustoja tai helposti arvioida reagoinnin normaaliutta esimerkiksi päävammatilanteissa.

Loukkaantumisraportti on päivitetty liiton sivuille. Loukkaantumisraportit ovat keskeinen työkalu pelaajaturvallisuuden kehityksessä.

Lääketieteellisen valiokunnan työ jatkuu myös kaudella 2020. Valiokunnan miehitystä on osin uudistettu ja kauden toimintasuunnitelma julkaistaan kevään aikana, kun saamme priorisoitua ensi kauden tärkeimmät tehtävät. Lähtökohtaisesti me lähdemme kohti holistisempaa urheilijan elämän tukemista. Urheilijoiden hyvinvointi on kuitenkin yhteinen päämäärämme yli joukkuerajojen. Vuonna 2020 lääketieteellisen valiokunnan kokoonpano on:

·       Jarkko Pajarinen, puheenjohtaja
·       Peter Åström, jäsen
·       Matti Vartiainen, jäsen
·       Paula Lehtinen, jäsen
·       Karri Kuuttila, jäsen
·       Alexandra Naumanen, sihteeri.

Valiokunnan toiminnasta vastaa liittohallituksessa Naumanen, varalla Miia Liukkonen. Ajankohtaista tietoa ylläpidetään valiokunnan sivuilla