Tiedot, taidot ja erotuomarikelpoisuudet kuntoon kaudelle 2020

3.1.2020

Uutuutena alueelliset SAJL erotuomaripäivät, johon ovat tervetulleita kaikki lajitoimijat päivittämään mm. kauden 2020 sääntömuutokset.

Tiedot, taidot ja erotuomarikelpoisuudet kuntoon kaudelle 2020

Kauteen valmistautuminen on aktiivisimmillaan kevään aikana. Uudet pelaajat, seuratoimihenkilöt ja hallituksetkin hiovat kauden toimintastrategioita katsoessaan kohti kesää. Yksi kaikkia koskeva osuus on tietojen, taitojen ja erotuomarikelpoisuuksien päivitys – niin liiton kuin seurojen ja seuratoimijoiden suuntaan.

Liiton toimisto on toimittanut kaikille seuroille seuratietokyselyn, jossa pyydetään uutena yhteystiedot myös erotuomaritoiminnan ja lääketieteellisen toiminnan osalta. Nämä henkilöt ovat valiokunnille ensiarvoisen tärkeitä kontakteja ajantasaisen tiedon toimittamisessa seurojen ja liiton välillä. Varmistamalla, että tiedot on toimitettu liittoon, saatte seuroihin ennakoivasti tietoa toiminnan kehityksestä ja muutoksista toiminnan eri osa-alueilla. 

 

EROTUOMARIT KAUDELLA 20 – KÄYTETTÄVYYS JA KOULUTUSTARPEET

ETV hoitaa erotuomarimääräykset kilpailujärjestelmän mukaisesti. Jotta määräyslistat voidaan laatia ajoissa ja liittokokouksen budjettikehyksen mukaisesti, sekä erotuomareiden perus- ja jatkokoulutustarpeet kaudelle kartoitettua sekä järjestettyä, tarvitsee valiokunta tiedot kaudelle käytettävissä olevista erotuomareista. 

Käytettävyys

Ohessa linkki kotisivuillamme olevaan erotuomarikyselyyn. Pyydämme teitä toimittamaan tämän viestin ja kyselyn tiedoksi edelleen aktiivisille erotuomareille sekä erotuomaritoiminnasta kiinnostuneille tai siinä aiemmin toimineille henkilöille. Yhteinen missiomme on kehittää erotuomaritoiminnan määrää ja laatua, ja vain yhdessä toimien voimme toteuttaa SAJL:n visiota.

Pyydämme vastaamaan kyselyyn, jos sinulla
- on tai
- on aiemmin ollut voimassa oleva erotuomarikelpoisuus, tai
- olet kiinnostunut erotuomaritoiminnasta.

Tämä kysely ei automaattisesti varmista, että kelpoisuutesi olisi voimassa. Voimassa olevat erotuomarikelpoisuudet voi tarkastaa kotisivuiltamme
 

Erotuomarikelpoisuuden ylläpitäminen edellyttää
- yhteystietojen toimittamista
- otteluiden tuomitsemista ja
- tietojen päivitystä min. 2 vuoden välein, eli kehityshalukkuutta, sillä säännöt muuttuvat hieman joka vuosi.
Erotuomarina toimiminen edellyttää myös voimassa olevaa SAJL:n lisenssiä (erotuomari-, valmentaja- tai pelaaja-).

 

Peruskoulutus

Erotuomarin peruskoulutus on kaksiosainen kurssi, sisältäen itsenäisesti suoritettavan verkkokoulutusosion sekä hyväksytyn verkkokoulutuksen jälkeen suoritettavan lähiopiskelujakson. Seurat tilaavat lähijaksot ETV:ltä täältä. Lähijaksoja tilatessa tulee kuitenkin jättää seuran erotuomarikoulutettaville riittävästi aikaa verkko-osion tehtävien suorittamiseen. Peruskoulutukset toteutetaan ensisijaisesti tammi-maaliskuun aikana, ennen kuin aktiivinen kausi myös erotuomarikouluttajien kenttätoiminnassa on alkanut. 

Jatkokoulutus: UUTUUS alueellinen SAJL erotuomaripäivä – verkostoitumista ja sääntömuutosten päivitystä

Järjestämme uutuutena SAJL:n erotuomareille 4 alueellista samansisältöistä tapahtumaa, joiden tavoitteena on vahvistaa yhtäältä erotuomaritoimijoiden alueellista verkostoitumista yli seurarajojen sekä toisaalta toimia sääntöjen preppaustilaisuutena ja kaudelle voimaan tulevien sääntömuutosten koulutuksena.

Kaikki tilaisuudet ovat avoimia myös muiden seuratoimijoiden osallistua, eli valmentajat, pelaajat ja muut lajitoimijat ovat yhtä tervetulleita oppimaan säännöistä ja sääntömuutoksista. Sääntöosaaminen on tärkeää kaikille pelin osapuolille.

SAJL erotuomaripäivät järjestetään helmi-maaliskuun aikana, kun kauden säännöt muutoksineen ovat vahvistettu ja tulkinnat näihin muutoksiin linjattu. Osallistujille maksuttomien tilaisuuksien paikkakunnat tulevat olemaan Helsinki, Tampere, Oulu ja Hämeenlinna/Raisio ja kouluttajat paikalla ETV:n puolesta. Tapahtumapäivät ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla kauden 2020 -erotuomarikartoituksen täyttäneille. Tiedot julkaistaan myös SAJL:n tapahtumajärjestelmässä ja erotuomareiden jatkokoulutussivuilla.

Alueelliset erotuomarit

Kaudella 2020 otamme käyttöön entisen "seuratuomarin" lisäksi termin "aluetuomari”. Tämä tarkoittaa, että seurojen koulutusvelvoitteen täyttäneet erotuomarit listataan alueittain seurojen kutsuttaviksi tuomareiksi. Edelleen erotuomari voi valita vastaanottamansa ottelut, mutta helpotamme seuratoimijoiden työtä listaamalla lähialueiden käytettävissä olevien erotuomareiden tiedot saataville ja samalla kehitämme erotuomareille mahdollisuuksia saada otteluita lähialueilta. Alueellisten erotuomareiden yhteystiedot toimitetaan erotuomarin hyväksynnällä (käytettävyyskysely, kohta 5) liiton ja ETV:n lisäksi seurojen erotuomariyhteyshenkilöille sähköpostilla (GDPR). Mahdollisissa jälkitilanteissa ja selvityksiä varten kaikki SAJL:n erotuomarit täytyy olla tavoitettavissa, joten myös seurojen omien erotuomareiden yhteystiedot tarvitaan, vaikka niitä ei toimiteta edelleen muille seuroille.

 

EROTUOMARITOIMINTA 2020

Sajl:n uusi erotuomarivaliokunta aloitti työnsä marraskuussa. Valiokunta koostuu pitkälti aktiivisista erotuomareista, joka ohjaa toiminnan kehitystyön painopisteen off-seasonille ja järjestää kauden operatiivisen toiminnan vastuut jaettavaksi aiempaa suuremmissa työryhmissä, valiokunnan jäsenten alaisuudessa.

ETV:n kokoonpano ja vastuualueet ovat seuraavat:

  • Alexandra Naumanen, puheenjohtaja
  • Veikko Lamminsalo, varapuheenjohtaja, kehitys -työryhmän vetäjä
  • Kalle Kivimaa, jäsen, erotuomarijohtaja, säännöt ja mekaniikka -työryhmän vetäjä
  • Jani Sipi, jäsen, koulutus -työryhmän vetäjä
  • Joonas Seppelin, jäsen, ottelutoiminta -työryhmän vetäjä
  • Juhani Bruun, sihteeri ja sidosryhmät/viestintä -työryhmän vetäjä.

SAJL:n liittohallituksessa toiminnasta vastaa Naumanen, sijaisena Lamminsalo. ETV:n toimintasuunnitelmaa alkaneelle strategiakaudelle laaditaan parhaillaan ja se tiedotetaan kotisivuilla, kun näkemykseen on kuultu seurojen ja erotuomareiden tarpeita ja se on hyväksytty liittohallituksessa. Lisätietoja ETV:n jäseniltä toimialueittain. ETV:n yhteinen sähköpostiosoite on etv@sajl.fi.