Kolmelle amerikkalaisen jalkapallon seuralle sinetti

10.12.2007


Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton sinettiseuroiksi pääsivät 8. joulukuuta 2007 Espoo Devils, Kouvola Indians ja Porvoo Butchers. Aiemmin sinetin ovat saaneet vuonna 1993 Turku Trojans ja Helsinki Roosters.

Seuran valitseminen Nuori Suomi Sinettiseuraksi edellyttää seuralta
jokaisen sinettikriteerin täyttämistä. Sinetti onkin tunnustus
laadukkaasta nuorisotyöstä. Sinettiseurajärjestelmän tavoitteena on auttaa
seuroja kehittämään seuran lasten ja nuorten toimintaa. Sinettiseuroja on
tällä hetkellä yli 450, joista amerikkalaisen jalkapallon lajiseuroja on
viisi.

Kouvola, Porvoo ja Espoo aloittivat vuoden 2006 Nuoren Suomen
paikallistuen kautta hakuprosenssin sinettiseuroiksi. Nuorisopäällikkö
Heikki Halttunen seurasi sinettikriteerien täyttymistä ja Liittohallitus
hyväksyi seurojen hakemukset lopullisesti lokakuussa 2007. Nuoren Suomen
sinetit ja  materiaalikansiot kunniakirjoineen jaettiin seuroille SAJL:n
seurapäivillä Jyväskylässä 8.12. 2007.

Kouvola Indians on tehnyt tasaista nuorisotyötä nuorisopäällikkö Mika
Lindholmin johdolla. Erityisesti kouluyhteistyö lippupallon parissa on
ollut seuran vahvuutena Kymenlaaksossa. Pieni seura on tuottanut myös
useita  lahjakkaita nuoria ikäkausimaajoukkueisiin.
http://www.kouvolaindians.com/

Kahdessa vuodessa mallikkaaseen Espoo Devils nuorisopäällikkö Arto
Heinonen. Devilsin toiminta on tuottanut menestystä myös kilpailukentillä,
kun seura on saavuttanut nuorten sarjoissa SM-kultamitaleita. Devils on
saanut vanhemmat hienosti mukaan seuratoimintaan.
http://www.espoodevils.net/

Porvoo Butchers on alueensa vahva kesälajiseura. Nuorisopäällikön
vauhdikasta viittaa viimeiset neljä vuotta kantanut Jari Niskanen on
joukkoineen nostanut porvoolaisten nuorisotoiminnan laadukkaalle tasolle
vahvuuksinaan mm. tiedotus, kaksikielisyys ja laaja valmentajajoukko.
http://www.porvoonbutchers.com/

SAJL:n sinettikriteerit:

1.Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta
Jokainen toimintaan osallistuva lapsi ja nuori pääsevät osallistumaan
tasavertaisena ja heitä kannustetaan heidän taitotasostaan riippumatta.
Lapsille ja Nuorille annetaan palautetta heidän onnistumisestaan
rakentavassa hengessä ja heitä arvostetaan.

2. Seuran toiminta on monipuolista ja kasvatuksellista Seuran ohjelmassa
on monipuolista liikuntaa, jonka toteutuksessa hyväksi käytetään myös
muita lajeja. Samalla lasten muihin harrastuksiin suhtaudutaan
positiivisesti. Lasten kanssa on sovittu yhdessä toiminnan pelisäännöistä
eikä toiminta ole totista ja vain voittoon tähtäävää. Lasten ja nuorten
kasvun ohjaukseen kiinnitetään huomiota ja esiintyvään huonoon käytökseen
puututaan. Kasvun ohjausta tehdään yhteistyössä kodin kanssa.

3. Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun
koulutuksen Seuran ohjaajat ovat käyneet SAJL:n järjestämän koulutuksen ja
perehtyneet lasten ohjaamiseen. Vähimmäisvaatimuksena Starttikurssi.

4. Seurassa on ohjaajien ja valmentajien koulutus- ja kannustusjärjestelmä
Seurassa huolehditaan ohjaajien jatkuvasta koulutuksesta ja ohjaajia on
tapana palkita ja kiittää heidän tekemästä arvokkaasta työstään

5. Seurassa on sovittu lasten urheilun Pelisäännöistä yhdessä lasten
vanhempien ja lasten kanssa Seuran 10-17-vuotiaiden ryhmissä on sovittu
Pelisäännöistä lasten ja vanhempien kanssa yhteisesti.

6. Seurassa on nuorisotoiminnan organisoinnista vastaava henkilö Seuralla
on nuorisotoimintaan nimitetty vastuu henkilö, joka vastaa seuran
nuorisotyöstä.

7. Seurassa on järjestetty anti-doping tilaisuus nuorille ja heidän
vanhemmilleen Seurassa on laadittu anti-doping ohjelma ja sen
toteuttamisessa on huomioitu myös nuoret ja heidän vanhempansa.

8. Seuran nuorisotyö on laajaa Seura osallistuu aktiivisesti SAJL:n
alaisiin nuorten sarjoihin ja se tarjoaa mahdollisuuden harrastamiseen
läpi koko lapsen nuoruuden (ikävuodet 10-19 ikävuodet).

9. Seura tiedottaa nuorisotoiminnastaan aktiivisesti liittoon Seura
tiedottaa nuorisotapahtumistaan säännöllisesti liittoon ja raportoi
toiminnassa mukana olevien määrän ja arvioi toimintansa tasoa myös itse.

10. Seura osallistuu nuorisotoimintaan liittyviin tapahtumiin ja
palavereihin Seuran edustajat ovat säännöllisesti läsnä
nuorisotapahtumissa ja nuorisotoimintaa koskevissa palavereissa.

11.Seuralla on laatukäsikirja, joka on kirjallinen toimintalinja seuran
toimintaperiaatteis­ta ja –tavoista

12. Seura tekee yhteistyötä koulujen kanssa Järjestää
kouluturnauksen/ottelun amerikkalaisessa jalkapallossa tai lippupallossa
sekä tekee lajiesittelyjä.