TUKEA URHEILUSEURATOIMINNAN KEHITTÄMISEEN 2010

18.2.2010


Toiminnalliset tuet lasten, nuorten ja aikuisten liikuntaan. Hakuaika päättyy 15. maaliskuuta 2010. Hakemukset tehdään sähköisesti.

Vuoden 2010 seuratoiminnan kehittämistuet lasten ja nuorten urheiluun sekä
aikuisliikuntaan haussa. 

Opetusministeriön liikuntayksikkö on myöntänyt seuratoiminnan kehittämistukea jaettavaksi vuodelle 2010 lasten ja nuorten urheiluun 600 000 euroa ja aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan 150 000 euroa. Kehittämistukea voivat hakea rekisteröityneet urheiluseurat 15.3.2010 mennessä osoitteessa http://www.seuratuki.fi/

Lasten ja nuorten kehittämistukea voi hakea seuraaville hankkeille:

- seuran kehittäminen Sinettiseuraksi

- ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen

- 6-12-vuotiaiden harrastusryhmien lisääminen

- nuorten harrastustoiminnan kehittäminen

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämistukea voi hakea ohjaajien
osaamisen kehittämiseen, uuden säännöllisen toiminnan lisäämiseen, aikuisten
liikuntatoiminnan aloittamiseen ja kuntayhteistyöhön.


Kaikkien tuettujen hankemuotojen toteuttamisaika tulee olla 1.8.2010-31.7.2011.

 

Tukea ei voi saada samaan hankemuotoon, johon seura on saanut tukea vuonna 2009.