SAJL Facebook

21.3.2010


Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto mukaan sosiaaliseen mediaan.

Sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa
yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Prosessi on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin

Faktoja:
- 66 % netin käyttäjistä käyttää sosiaalista mediaa
- tavoittaa sellaisia, joita ei perinteisellä medialla tavoita
- keino aktivoida empiviä alentamalla osallistumisen kynnystä

SAJL katsoo, että mm. facebook voi edesauttaa osallisuutta päätöksentekoon
sekä nopeuttaa ja tehostaa viestintää. SAJL voi Facebookissa:
- lisätä lajin tunnettavuutta.
- tavoittaa henkilöitä joita muuten ei voida tavoittaa esimerkiksi alumni-toiminta
- tavoittaa  potenttiaalisia  harrastajia
- markkinoida tapahtumia
- toimia yhteisalustana lajiseurojen facebook-sivustoille

SAJL:n facebook -sivuston on koostanut työharjoittelussa oleva Ronnie Saranpää, joka jatkaa sivuston kehittelyä. Suora linkki löytyy nettisivujemme oikealla sijaitsevasta palkkirivistöstä.