Työllistä nuori seuraasi veikkausvoittovaroilla - haku alkanut!

10.6.2010Liikunnan ja urheilun veikkausvoittovaroja on käytettävissä nuorten työllistämiseen kaikkiaan 7,5 miljoonaa euroa. Seuran on mahdollista saada palkkaustukea 2-9 kuukauden ajaksi nuoren/nuorten työllistämiseen.

Liikunnan ja urheilun veikkausvoittovaroja on käytettävissä nuorten työllistämiseen kaikkiaan 7,5 miljoonaa euroa. Seuran on mahdollista saada palkkaustukea 2-9 kuukauden ajaksi nuoren/nuorten työllistämiseen.

Tasavallan hallitus on käynnistänyt toimet, joilla on tarkoitus ehkäistä nuorisotyöttömyyden nousu. Näihin talkoisiin osallistuu myös opetus- ja kulttuuriministeriö vapauttamalla veikkausvoittovarojen säästöjä 30 miljoonaa euroa nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn. Ministeriön tarkoitus on osoittaa tästä summasta 7,5 miljoonaa euroa urheilulle ja liikunnalle. Tavoitteena olisi palkata noin 1000 kpl 29-vuotiasta ja nuorempaa työtöntä tai työttömyysuhan alaista nuorta liikunnan ja urheilun eri tehtäviin määräaikaisesti vuoden 2011 loppuun mennessä.

Tämä tarkoittaa sitä, että seuralla on mahdollisuus palkata nuori 2-9 kuukaudeksi määräaikaiseen työsuhteeseen ja saada siihen 100 % palkkaustuki aina 1500 euroon / kuukausi asti.

Tukikelpoisuus

Tukikelpoisia työntekijöitä ovat vähintään 16-vuotiaat (oppivelvollisuus suoritettu) - alle 29-vuotiaat työttömät ja työttömyysuhan alaiset työnhakijat, jotka työn alkamishetkellä eivät ole täyttäneet 30-vuotta. Nuorelta ei edellytetä työttömyyttä hakuhetkellä.

Huom! Seura voi palkata esim. ylioppilaan kesätöihin.

Tuen suuruus ja kesto

Kyseessä on kaikilla työntekijöillä lähtökohtaisesti määräaikainen työsuhde. Perusteena on harjoittelu. Työsuhde on kokoaikainen (ei osa-aikainen).

Tuen suuruus alue- ja piirijärjestöille, seuroille ja yksityisille yrityksille on maksimissaan 1500 euroa kuukausi. Tuen kesto on työntekijää kohden 2-6 kuukautta per työllistämisjakso. Tuki voi olla 100 % palkkakuluista (sis. työnantajan sivukulut), jos palkka on pieni.

Palkkaa saa maksaa enemmän. Lisäksi työnantajien kuluksi jää aina työtilat ja muut työstä aiheutuvat kulut.

Työntekijäkohtainen tuen maksimikuukausimäärä on 9 kuukautta.

Kullekin seuralla, alueelle tai piirille (työnantajakohtainen) tuen maksimimäärä on aluksi 18 kuukautta palkkatukea. Lopullinen maksimi tukikuukausien määrä riippuu hakijoiden määrästä.

Huom! Seura voi palkata esim. viisi nuorta kolmen kuukauden työharjoitteluun.

Tuen haku ja tukiaika

Tuen haku on jatkuva prosessi (10.6.2010 - 15.3.2011). Tuki on haettavissa tästä www osoitteesta 10.6.2010 alkaen.

Hakemuksia käsitellään kolmessa osassa:

  1. käsittely 19.6.2010 mennessä tulleet hakemukset. Takautuvuus on 1.4.2010 asti.
  2. käsittely 19.9.2010 mennessä tulleet hakemukset. Takautuvuus on 1.7.2010 asti.
  3. käsittely 15.3.2011 mennessä tulleet hakemukset. Takautuvuus on 1.1.2011 asti.

Hakijat palkkaavat nuoria omalla riskillään ennen päätöksen saantia. Lisäksi hyväksytyillekään hakemuksille ei välttämättä myönnetä tukea koko haetulle kuukausimäärälle.

Tukiaika on 1.4.2010 – 31.12.2011. Tukea voi saada takautuvasti jo hakemuksen jättöhetkellä alkaneeseen työsuhteeseen, kun hakija on palkannut työttömän tai työttömyysuhan alaisen nuoren takautuvuusajan jälkeen.

Huom! Seura voi hakea tukea kaikissa kolmessa jaossa: Esimerkiksi ensimmäisessä haussa kesäharjoittelun vetäjäksi, toisessa koulujen näytetuntien vetämiseen ja kolmannessa kevään nuorten tapahtuman johtamiseen.

Tuen jaon perusteet

Tuen jakoon vaikuttaa hakijoiden määrä ja haettujen tukikuukausien määrä. Tukea pyritään myöntämään etupainotteisesti niin, että nuorille voidaan mahdollisimman pian antaa työpaikkoja.

Saadakseen tukea hakijalla on jo oltava työntekijä ennen nuorta eli hakijalla on työnantajaosaamista sekä työnohjaus valmiina. Hakijalla on Y-tunnus, eikä sillä ole verovelkaa.

Huom! Seuralla täytyy olla ennestään jo vähintään yksi työntekijä palkkalistoillaan ja valmiiksi nuori jolle tukea haetaan.

Yhteystiedot

Urheiluseurat: Nimi ja sähköposti: Puhelin:
Kainuu,
Lappi,
Pohjois-Karjala,
Pohjois-Pohjanmaa,
Pohjois-Savo
Tiina Kiiskinen
tiina.kiiskinen@tyohonkutsu.fi
0400 242 919
Pohjanmaa,
Etelä-Pohjanmaa,
Pirkanmaa,
Satakunta,
Varsinais-Suomi
Kristiina Grönroos
kristiina.gronroos@tyohonkutsu.fi
040 823 5352
Etelä-Savo,
Häme,
Kaakkois-Suomi,
Keski-Suomi,
Uusimaa
Timo Pulkkinen
timo.pulkkinen@tyohonkutsu.fi
040 823 5353

Lisätietoja: www.sporttityollistaa.fi