Seuratoiminnan kehittämistukea haettava 15.3.2011 mennessä

3.2.2011


Vuonna 2011 Seuratoiminnan kehittämistukea voi hakea kahteen eri tarkoitukseen: päätoimisen työntekijän palkkaukseen sekä seuran liikunta- ja urheilutoiminnan kehittämiseen. Sähköisten hakemusten palautuspäivä on 15. maaliskuuta 2011.

Ensi keväänä jaossa on tukea jälleen myös päätoimisen työntekijän palkkaukseen. Rahat myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö ja ne ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa. Työntekijä voidaan palkata seuran hallintotehtäviin, lasten ja nuorten urheiluun tai aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan liiSttyviin tehtäviin. Tukea myönnetään sadalle seuralle 1.8.2011-31.5.2013 väliselle ajalle. Palkattavan tehtävän on oltava uusi toimi seurassa.

Lasten ja nuorten kehittämistukea voi hakea seuraaville hankkeille: seuran kehittäminen Sinettiseuraksi, ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen, harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19-vuotiailla sekä uutena tukimuotona 11-15-vuotiaiden harjoittelukulttuurin kehittäminen.

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämistukea voi hakea ohjaajien osaamisen kehittämiseen, uuden säännöllisen toiminnan lisäämiseen, aikuisten liikuntatoiminnan aloittamiseen ja kuntayhteistyöhön.

Lasten ja nuorten sekä aikuisliikunnan kehittämistukien toiminta-aika on 1.6.2011-31.7.2012. Hanketuen suuruus on 1 000 - 8 000 euroa hanketta kohden.

Kaikkien tukimuotojen hakuaika alkaa 15.12. ja päättyy 15.3.2011. Katso tarkemmat hakukriteerit ja -lomakkeet osoitteesta www.seuratuki.fi <http://www.seuratuki.fi/> .