Kysely koronapandemian akuuteista vaikutuksista urheiluseurojen talouteen ja toimintaan

6.5.2020 klo 16:29

SAJL toivoo jäsenseurojen osallistuvan aktiivisesti kyselyyn
SAJL toivoo jäsenseurojen osallistuvan aktiivisesti kyselyyn

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) tekee selvityksen koronapandemian akuuteista vaikutuksista liikuntatoimialaan Suomessa.

Osana selvitystä toteutetaan kysely eri lajien urheiluseuroille. Kyselyllä kartoitetaan koronapandemian vaikutuksia seurojen taloudelle ja toiminnalle.  Tavoitteena on luoda eri tahoille (OKM, VLN, lajiliitot, kunnat) yhteinen tilannekuva koronapandemian vaikutuksista sekä tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Valtion liikuntaneuvosto on tilannut seurakyselyn toteutuksen Smart Sport kehittämisosuuskunnalta. Kysely toteutetaan yhteistyössä lajiliittojen ja Olympiakomitean kanssa.

Kyselystä saatavat tiedot raportoidaan siten, että niistä ei voi tunnistaa yksittäisen seuran vastauksia. Kyselyn vastaamiseen menee arviolta 10-20 minuuttia. Kyselyn vastaajaksi toivotaan seuran kokonaisuutta hyvin tuntevan henkilön (pj, tj). Seura saattaa saada vastauspyynnön useampaa reittiä, mutta VLN toivoo vain yhtä vastausta seuraa kohden.

SAJL:n seurat mukaan aktiivisesti

Toivomme, että mahdollisimman moni SAJL:njäsenseuroista vastaa tähän kyselyyn.  Mikäli lajimme seuroista tulee vastauksia riittävästi, saamme myös lajikohtaisen raportoinnin tuloksista. Myöskään lajikohtaisessa raportoinnissa yksittäisen seuran vastauksia ei voi erottaa. 

Seurakyselyyn pääsette tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/9E6809A5F71B3706

 

Seurakyselyn vastausaika päättyy su 17.5.2020.