Seuratuen haku päättyy 12.12.2014

17.11.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön urheilu- ja liikuntaseuroille suunnatun kehittämistuen haku on käynnistynyt. Hakuaikaa on aina joulukuun 12. päivään asti.

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen
perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua,
kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan
harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla
vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä.
Seuratuen avulla halutaan edistää monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan
toteutumista.

Seuratuen tavoitteena on edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun
seuratoiminnan kautta. Tuen avulla voidaan edistää myös koko perheen liikkumista.
Vanhemmat ovat lapsen tärkeimpiä roolimalleja liikuntaan suhtautumisessa ja
liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa.

Valtion talousarvioon vuodelle 2015 on varattu erillinen kertaluonteinen määräraha
työllisyyttä edistäviin liikunnan hankkeisiin.  Tukea voivat hakea liikunta- ja
urheiluseurat.

Tarkemmat hakuohjeet, kriteerit ja lomakkeet sekä seuratoiminnan kehittämistukeen
että työllisyyttä edistäviin hankkeisiin on nyt julkaistu ministeriön
verkkosivuilla. Molemmissa haku päättyy 12.12.2014.
Vuonna 2015 veikkausvoittovaroista myönnetään seuratukea 4,5 miljoonaa euroa ja
työllistämistukea enintään 550 000 euroa, mikäli eduskunta hyväksyy ensi vuoden
talousarvioesityksen.

Vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi seuratukea 3,8 miljoonaa euroa 309
eri hankkeeseen ja vuonna 2014 5 miljoonaa euroa 378 eri hankkeeseen.

siirry OKM sivuille ja tarkempiin hakuohjeisiin