Vaahteraliigan avausottelussa viisi edustuskelvotonta pelaajaa

16.6.2016 klo 10:00

Vantaan TAFT:lle sakkoja

Sarjapäällikön päätös 16.06.2016

Vaahteraliigan sarjapäällikön Roope Norosen jäävättyä itsensä tapauksen päätöksenteosta asian käsittely on pyynnöstä siirretty 1.-Divisioonan sarjapäällikölle.

Sarjan MVL ottelussa TAFT Vantaa vs. Anders Trojans Turku 13.05.2016 on TAFT peluuttanut saatujen tietojen mukaan viittä edustuskelvotonta pelaajaa.

Sarjamääräysten 15.-kohdan mukaisesti edustuskelvottomasta pelaajasta seuraa Vaahteraliigassa 1000,00 euron sakko ottelua kohden. Kyseisessä tapauksessa yhteensä 5000,00 euroa.

Kuitenkin huomioiden, että koko sarjan luovuttamisesta määrättävä enimmäisseuraamus on niin ikään 5.000 Euroa ja nyt kyseessä olevat tapaukset kohdistuvat vain yhteen otteluun,
katson aiheelliseksi kohdistaa sakon määrää 2.500 euroon edustuskelvottomien pelaajien käyttämisestä kyseisessä ottelussa.

TAFT Vantaalle tuomitaan tapauksessa 2500,00 euron sakko edustuskelvottomien pelaajien käyttämisestä kyseisessä ottelussa.

Ratkaisua tehtäessä huomioitiin TAFT Vantaan toimittama vastine tapahtuneesta.

Sarjapäällikön päätöksestä voi valittaa Kurinpitovaliokunnalle  SAJL:n Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti. Valitus otetaan käsiteltäväksi jos Sarjamääräysten 11. kohdan mukainen vastalausemaksu on maksettu liitolle.

Jyrki Forsberg

1.-Divisioonan sarjapäällikkö