Tuettua kerhotoimintaa

24.3.2018Lasten Liike -tukihaku käynnistyy keskiviikkona 7.3.2018. Tukea voi hakea 500-2000eur / kerhotoimija, ja haku on auki 31.3.2018 asti.

Lasten Liike iltapäivä on Olympiakomitean ja koko liikuntayhteisön, koulujen sekä yritysten yhteinen ponnistus alakouluikäisten liikuntakerhotoiminnan lisäämiseksi.

Lasten Liike tarjoaa liikunnallistakerhotoimintaa ympäri Suomen tavoitteena, että mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus osallistua matalan kynnyksen liikunnalliseen kerhotoimintaan. Lasten Liike -kerhoja toteutetaan eri tahojen yhteistyöllä koulupäivän yhteydessä. Toiminnan ajoituksella erityisesti iltapäiviin helpotetaan perheiden arkea ja vähennetään lasten yksinäisiä iltapäiviä.

Tarvitsemme kaikkia!

Lasten Liike -kerhoissa paikalliset urheiluseurat ja muut yhdistykset, koulut, yritykset ja muut tahot tekevät yhdessä työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Kerhojen järjestämisestä vastaavat paikalliset urheiluseurat ja yhdistykset. Kerhoja järjestetään lapselle tutussa kouluympäristössä tai läheisillä liikuntapaikoilla. Lasten Liikettä koordinoi kattotasolla Suomen Olympiakomitea sekä alueellisesti liikunnan aluejärjestöt.

Taloudellinen tuki kerhoille tulee yrityksiltä, jotka haluavat olla mukana yhteiskunnallisesti merkittävässä toiminnassa. Tietoa mukava olevista yrityksistä löydät täältä. Kerhoja pystyy myös tukea pienlahjoituksella keväästä 2018 alkaen.

Lasten Liike -tukihaku käynnistyy keskiviikkona 7.3.2018. Tukea voi hakea 500-2000eur / kerhotoimija, ja haku on auki 31.3.2018 asti.

Lukuvuodelle 2017-2018 tukea sai reilu 100 urheiluseuraa, lähes 50 paikkakunnalla. Kerhoja syntyi yhteensä 200.

Pyrimme tukemaan vähintään 250 kerhoa lukuvuonna 2018-2019. Yhteensä tukea tullaan jakamaan noin 200 000eur.

Kuka voi hakea tukea?

Paikalliset urheiluseurat ja muut yhdistykset. Mukana hakemuksessa voi olla myös muita tahoja, esim. koulu tai yritys. Koska tavoitteena on synnyttää monipuolisia kerhoja paikkakunnille, joissa muut harrastusmahdollisuudet ovat rajalliset, etusijalla tukien myöntämisessä ovat yhteistyössä jätetyt hakemukset.

Millä paikkakunnilla tukea voi hakea?

Haku on avoin kaikkien paikkakuntien seuroille. Muutamilla paikkakunnilla on selvitetty tarvetta kerhotoiminnalle jo ennakkoon ja nämä paikkakunnat ovat etusijalla tukien myöntämisessä. Listan paikkakunnista löydät täältä: https://www.olympiakomitea.fi/lasten-liike/lastenliikeiltapaiva/hae-lasten-liike-tukea/hakijan-checklist/.

 

Miten pitkäksi ajaksi toiminta tulee suunnitella?

Toiminta tulee suunnitella ja toteuttaa koko lukuvuodeksi. Suositus kestosta 10 viikkoa per lukukausi. Toiminnan tulee ensisijaisesti sijoittua iltapäiviin n. klo 13-16 väliselle ajalle. Tukea haetaan ensisijaisesti alakoulujen liikuntakerhoihin.

Mitä pitää huomioida ennen tuen hakemista?

On tärkeää, että hakijat kartoittavat paikkakuntansa liikuntakerhotilanteen ennen hakemuksen jättämistä. Lisätietoa oman kunnan kerhotilanteesta osaa antaa kunnan kerhokoordinaattori tai esim. liikkuva koulu -koordinaattori. Myös liikunnan aluejärjestölle voi tehdä tiedusteluita kerho- ja paikkakuntatilanteesta.

Kuka tekee päätökset tuensaajista ja milloin?

Lasten Liike -tukipäätökset tehdään huhtikuussa 2018 liikunnan aluejärjestöjen toimesta. Aluejärjestöjen lasten ja nuorten liikunnan kehittäjät vastaavat Lasten Liike -toiminnasta alueellisesti. Aluejärjestöjen yhteystiedot kootusti täältä:https://www.olympiakomitea.fi/lasten-liike/koululaisten-liikunta/liiketta-koulupaivaan/liikunnan-aluejarjestojen-palvelut/

Tuen maksukriteerit, toiminnan reunaehdot ja hakemuksen löydätte nettisivuiltamme osoitteesta: www.olympiakomitea.fi/lastenliikeiltapaiva

Materiaaleja

Lisätietoja tukihausta ja Lasten Liikkeestä antaa:

Lasten liike facebookissa

Carita Riutta, 045 267 1985, carita.riutta@olympiakomitea.fi