Tule mukaan nuorisotoimintaan!

29.6.2018 klo 10:00


Etsimme sarjapäälliköitä kaikkiin lasten ja nuorten sarjoihin sekä sihteeriä ja puheenjohtajaa SAJL:n nuorisovaliokuntaan.

Tule mukaan nuorisotoimintaan!

SAJL:n lasten ja nuorten toiminnassa on ennätysmäärä sarjoja: useissa ikäluokissa pelataan jo 2-3 sarjatasolla ja monesti juuri nuorimpien sarjoissa lajille uusia ovat sekä pelaajat, valmentajat että seuratoimihenkilöt. Tahdomme tukea nuorten toimintaa entistä tehokkaammin ja haemme siksi vahvistusta tiimiimme: tule mukaan toimintaan, jossa ei varmasti pääse tylsistymään!

Etsimme nyt sarjapäälliköitä kaikkiin lasten ja nuorten sarjoihin sekä sihteeriä ja puheenjohtajaa SAJL:n nuorisovaliokuntaan.

SARJAPÄÄLLIKKÖ, Lasten ja nuorten sarjat (U9, U11, U13, U15, U17, U19)

Sarjapäälliköt ohjaavat sarjojen järjestämistä ja sujuvuutta sekä valvovat seurojen liittokokouksen vuosittain asettamien sääntöjen ja ohjeiden noudattamista. Sarjapäälliköt toimivat seurojen tukena, mutta myös tarvittaessa asettavat sakot sääntöjen vastaisesta toiminnasta.

Kaikki nykyiset sarjapäällikkömme jatkavat tehtävissään. Etsimme toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä konkareidemme tueksi tälle kaudelle. Tavoitteemme on saada jokaiseen sarjaan oma sarjapäällikkö kaudelle 2019, eli nyt on erinomainen mahdollisuus perehtyä toimintaan. Sitouduthan hakemaasti tehtävään vähintään 1,5 vuodeksi.

Aiempi kokemus sarjojen johtamisesta ei ole tarpeen. Samassa ikäluokassa seuratehtävissä toimiminen EI ole este vastata sarjan toiminnasta, sillä useimmin juuri oman joukkueen sarja on se luonnollisin läheltä seurattava ja tuettava sarja lajissa, jossa toiminta levittäytyy läpi koko Suomen.

Sarjapäällikkö jäävää itsensä omaan seuraan kohdistuvien asioiden käsittelystä. Lisätietoa tehtävästä saa nykyisiltä sarjapäälliköiltä tai nuorisovaliokunnan jäseniltä.

NUORISOVALIOKUNNAN SIHTEERI

Lasten ja nuorten toiminnassa seurojen aikuiset toimijat vaihtuvat usein vuosittain ja sarjakohtaisia muutoksia tapahtuu paljon, joten tiedottamisen laadulla ja ajankohtaisuudella on vaikuttava merkitys toimintamme sujuvuuteen, etenkin kilpailukauden aikana.

Etsimme nyt tiedotustyöstä kiinnostunutta toimijaa ottamaan vastuuta valiokunnan päätösten kirjaamisesta sekä nuorten sarjojen tiedottamisesta ja tiedottamisen koordinoinnista seurojen, sarjojen sekä sarjapäälliköiden välillä. Lisätietoja tehtävästä saa Alexandra Naumaselta,

NUORISOVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJA

SAJL:n nuorisovaliokunta perustettiin vuonna 2017 ja perusprosessi on asettumissa uomiinsa liiton toimintavuoden rytmin mukaan. Etsimme nyt lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja lajitoiminnasta kiinnostunutta henkilöä kehittämään toimintaa edelleen ja johtamaan nuorisotoimintaa liiton strategian, sääntöjen sekä lasten ja nuorten kilpailujärjestelmien mukaisesti. Puheenjohtaja toimii liittohallituksen alaisuudessa, yhteistyössä muiden liiton valiokuntien ja toimielinten kanssa. Tehtävästä raportoidaan liiton asettamalle vastuuhenkilölle liittohallituksessa.

Liittohallituksen nuorisovaliokunnasta vastaavat jäsenet toimivat tukena perehdytyksessä ja varsinaisessa arjen toiminnassa. Tehtävässä voi aloittaa suoraan puheenjohtajana, tai aluksi varapuheenjohtajana, oman toiveen mukaan. Lisätietoja tehtävästä saa Alexandra Naumaselta.

SAJL:N NUORISOTOIMINNAN VAPAAEHTOISTEHTÄVÄÄN HAKEMINEN

SAJL ry:ssä kaikkien lasten ja nuorten toiminnassa toimivien aikuisten osalta tehdään rikostaustaselvitys. Oikeusrekisterikeskuksesta tilattava rikostaustaote lasten kanssa tehtävää vapaaehtoistoimintaa varten on tarkoitettu osaltaan turvaamaan lajissamme urheilevan lapsen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä suojella lasta seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja riistolta, kuten myös muulta vakavalta väkivaltarikollisuudelta ja houkuttelulta huumeiden tai muiden päihteiden käyttöön. SAJL tekee selvityksen hakijan puolesta ennen vapaaehtoisen asettamista tehtävään.

Kaikki vapaaehtoistehtävät ovat vapaaehtoisia, eli työstä ei makseta palkkaa tai korvausta. Matka- tai majoituskulut korvataan vain hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin mukaisesti. Vapaaehtoisille avataan SAJL:n sähköpostiosoite, mutta toimijan tulee käyttää omia työvälineitään tehtävän hoitamisessa ja maksaa niistä aiheutuvat välittömät tai välilliset kustannukset.

Hakemukset 5. elokuuta 2018 mennessä. Linkki hakemukseen

Lisätietoja tehtävistä saa lasten ja nuorten sarjapäälliköiltä tai valiokunnan nykyiseltä puheenjohtajalta Alexandra Naumaselta, alexandra.naumanen@sajl.fi tai 0500 480161. Soitathan mieluiten iltaisin tai viikonloppuisin.