Opiskelemaan Pajulahden kautta USA:han

3.3.2020

Syyskuun alussa 2020 käynnistyvälle Pajulahti-Averett-opintolinjalle voi hakeutua. Valmis väylä USA:han niin valmentajille kuin pelaajille.

BACHELOR´S DEGREE  - AVERETT UNIVERSITY
 

Liikuntakeskus Pajulahti ja Averett yliopisto (USA) ovat solmineet koulutusyhteistyön, jonka tavoitteena on kouluttaa liikunta-alan ammattilaisia Averett yliopiston tutkintokriteerein. Koulutus on korkeakoulutasoista ja kestoltaan noin 4 vuotta. Koulutus Pajulahdessa alkaa syyskuun alussa 2020 ja päättyvät huhtikuussa 2021.  Kesällä 2021 siirrytään USA:han ja aloitetaan opiskelut Virginian Danvillessa Averett Universityssa.

Koulutuksen ensimmäinen vuosi järjestetään Pajulahdessa. Opiskelijat suorittavat 42 opintoviikkoa Averett-yliopiston liikunnanopiskelijoiden opetussuunnitelmaan kuuluvia aineita. Opetuskielenä englanti ja suomi. Pajulahdessa on erikseen englanninkielen opettaja, jonka kanssa kielitaitoa pystytään preppaamaan ja siirtyminen USA.han on kielenkin osalta helpompaa.

Jos opiskelija haluaa suuntautua  opinnoissaan muualle kuin liikunta-alaan, niin hän voi Averettissa aloittaessaan vaihtaa pääainettaan ja tehdä liikunnasta esim. minorin (sivuaineen).

Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija siirtyy opiskelemaan USA:han. Tutkinto on tasoltaan alempi korkeakoulututkinto ja mahdollistaa jatko-opinnot joko ulkomailla tai Suomessa.

Opintolinja aloittaa opiskelunsa syyskuun alussa 2020 Pajulahdessa. 2019 ryhmässä oli mukana 5 amerikkalaisen jalkapallosta taustan omannutta opiskelijaa.

Amerikkalaisen jalkapallon valmentajille ja pelaajille opintoväylä on varsin houkutteleva. Divisioona III:ssa ei ole urheilustipendejä ja näin ollen mitään erillistä pelilupaa ei tarvita yliopistourheilun kattojärjestöltä.  Yliopiston urheilujoukkueiden valmennuksessa on aina mukana student-coacheja ja tämä avaa hyvän mahdollisuuden valmentajapolulle.

Lue lisää