Pelaajaturvallisuuden kehitys fokuksessa - päävammat amerikkalaisessa jalkapallossa

26.11.2019 klo 20:00

SAJL:n lääketieteellinen valiokunta julkaisi päävammoihin liittyvän katsauksen, jonka tarkoituksena on selvittää lajin harrastajille sekä sidosryhmille aivovamman käsitettä sekä tuoda esille aiheeseen liittyvää tutkimuksiin perustuvaa tietoa aivovammojen syntymisestä sekä niiden esiintymisestä urheilijoilla ja amerikkalaisen jalkapallon harrastuksessa. Valiokunnan mukaan harrastajien päävammatietoisuuden edistäminen on keskeinen tekijä pelaajaturvallisuuden kehitykselle.

Amerikkalainen jalkapallo on fyysinen kontaktilaji, jota on 2000-luvun ajan määrätietoisesti kehitetty pelaajille turvallisemmaksi lajin sääntöjä muuttamalla ja varustekehityksen turvin. Esimerkiksi aivotärähdys on huomioitu lajin säännöissä erillisenä ohjeistusliitteenä. 

”Tänä päivänä etenkin urheilussa tapahtuvat päävammat ovat laajasti julkisessa keskustelussa esillä. Faktat ja fiktiot sekoittuvat kuitenkin usein tässä keskustelussa, tietämättömyys voi ruokkia aiheetonta pelkoa ja oletuksista syntyy puolitotuuksia, kun vahvojen väittämien taustalla on yksipuolinen tulkinta tieteellisistä havainnoista”, kertoo SAJL:n lääketieteellisen valiokunnan puheenjohtaja, LT dosentti Jarkko Pajarinen perusteita katsauksen laatimiselle.

Nykyisen tutkimustiedon perusteella ei ole osoitettavissa, että amerikkalaisen jalkapallon pelaaminen altistaa pelaajia pysyville aivovammoille tai elämän aikana ilmaantuville aivosairauksille. Pajarisen mukaan päävammoihin on kuitenkin suhtauduttava vakavasti ja asianmukaisesti. Parhaiten pelaajaturvallisuutta edistetään kertomalla ja opettamalla kaikkia urheilun parissa toimivia ymmärtämään, tunnistamaan ja toimimaan oikein nähdessään potentiaalisen päävamman. Urheilussa tapahtuvat päävammat ovat pääosin lieviä, mutta jokainen aivotärähdys tulee hoitaa oireettomaksi ennen paluuta kentille. Adrenaliinimyrskyn tuoksinassa urheilija itse on usein vähiten tietoinen vammastaan ja siksi lääkintähenkilöstön, valmentajien, erotuomareiden ja joukkuekavereiden ymmärrys sekä asianmukainen asenne korostuvat päähän kohdistuneiden kontaktien aiheuttamissa tilanteissa.

SAJL:n katsauksessa kerrotaan selkokielisesti lajiharrastajille aivoista, aivovammojen synnystä, erilaisista vammatyypeistä sekä näiden seurauksista sekä päävammoihin liittyvien tutkimusten taustoista ja tietojen oikeellisuudesta. Katsaus on osa SAJL:n lääketieteellistä toimintaa ja ohjeistusta, johon kuuluvat myös SAJL JefuEA, eli lajin tyypillisiin loukkaantumisiin, hoitoon sekä ennaltaehkäisyyn opastava lääkintäkoulutus, lääkintätoiminnan järjestämisen ohje, loukkaantumisraportointi sekä SCAT-testaaminen. SAJL edellyttää lääkintätoiminnan järjestämisen ja loukkaantumisten raportoinnin kaikessa liiton alaisessa toiminnassa. 

SAJL:n lääketieteellisen valiokunnan puheenjohtaja, LT, dosentti Jarkko Pajarinen laati katsauksen yhdessä LT, dosentti Jari Siirosen kanssa. Molemmat tekevät päivätyötään HUS:ille, Siironen Neurokirurgian ja Pajarinen Ortopedian ja traumatologian erikoisalalla. Pajarinen on lääkintätoimensa ohella entinen SM-tason jenkkifutari ja on seurannut aktiivisesti lajikehitystä Suomessa kolmen vuosikymmenen ajan.

Päävammat amerikkalaisessa jalkapallossa -katsaus on luettavissa SAJL:n sivuilla.

 

Lisätietoja katsauksesta: 

Jarkko Pajarinen, SAJL Lääketieteellinen valiokunta, jarkko.pajarinen@hus.fi tai 050 427 1930