SAJL:n strategiapäivät menestys

28.10.2015


Kokousväki keskittyneenä nuorten kilpailujärjestelmään
Kokousväki keskittyneenä nuorten kilpailujärjestelmään
SAJL puheenjohtaja Roope Noronen käy läpi amerikkalaisen jalkapallon lajin arvoja
SAJL puheenjohtaja Roope Noronen käy läpi amerikkalaisen jalkapallon lajin arvoja

Viikonlopun aikana suunniteltiin sekä tulevaa strategiakautta että seuraavia kilpailujärjestelmiä miehille, naisille, nuorille ja lapsille

Viime viikonloppuna pidetyt SAJL:n strategiapäivät sujuivat onnistuneesti ja yli puolet jäsenseuroista olivat palavereissa edustettuina. Viikonlopun aikana suunniteltiin sekä tulevaa strategiakautta että seuraavia kilpailujärjestelmiä miehille, naisille, nuorille ja lapsille.

Lauantaina kokousväki kävi läpi tähän vuoteen päättyvää kolmivuotista strategiakautta ja kevätkokouksen yhteydessä tehtyjä strategisia valintoja sekä niihin kesänaikana suunniteltuja strategiahankkeita.

Joulukuussa päättyvä strategiakausi, teemoina kasvu, osaaminen ja menestys, on ollut erityisesti kasvun aikaa. Jäsenseurojen lukumäärä on noussut yli 20% (32->39. jäsenseura hyväksytään 15.11.) ja lisenssimäärä 35% (2259->3045). Eniten kasvua on ollut nuorissa (222kpl) ja naisissa (200kpl). Kun samaan aikaan lajin näkyvyys Vaahteraliigan ja NFL:n televisionäkyvyyden kautta on kasvanut ja koko kauden katsojakeskiarvo noussut liigassa 57 % (357,7->561,0) ovat lähtökohdat seuraavalle strategia hyvät.

Strategian osalta lopulliset päätökset tehdään syksyn liittokokouksessa, ja tehdyistä valinnoista tiedotetaan sen jälkeen tarkemmin. Kevään ja syksyn palavereiden pohjalta tullaan lopullisessa esityksessä painottamaan kasvua ja laatua. Vastaavasti liiton rakenteiden uusiminen ja uuden johtamisjärjestelmän lanseeraaminen ovat avaintekijöitä mahdollistamaan lajin lisäkasvua.

Kilpailujärjestelmät 2017-2019

Kilpailujärjestelmien osalta osanottajat kävivät keskustelua erilaisista vaihtoehdoista toteuttaa kilpailutoimintaa vuosina 2017-2019. SAJL:n hallitus nimittää seuraavassa kokouksessaan marraskuussa työryhmät kunkin osa-alueen osalta tekemään lopullisia esityksiä nyt käytyjen keskustelujen pohjalta. Esityksistä tullaan kuulemaan seuroja vielä keväällä ennen kevätliittokokousta.

Alustavasti miesten osalta kokouksen henki oli vahvasti nykyisen kaltaisen järjestelmän ylläpitämisen kannalla. Harkittavaksi tulisi kuitenkin se, olisiko seitsemän joukkueen Vaahteraliiga ja miesten 1-divisioona nykyistä (8 ja 6) mallia toimivampi. Seitsemän joukkueen sarja mahdollistaisi kaksinkertaisin sarjan pelaamisen ja samalla lajin näkyvyysaikaa saataisiin kasvatettua muutamalla viikolla. Alempiin sarjatasoihin kauden pidentämistä ei pidetty tarpeellisena, eikä joukkuemääriin tai pelimuotoihin esitetty muutoksia.

Naisten osalta pohdittiin miesten järjestelmän kaltaisen kilpailujärjestelmän käyttöönottoa, jossa pelimuotojen lukumäärä vähenisi nykyisestä kolmesta (11vs11, 9vs9 ja 7vs7) mahdollisesti kahteen (11vs11 ja 7vs7) miesten tapaan.

Nuorten osalta keskustelu kiinnittyi pääsääntöisesti sarjojen aikatauluttamiseen sekä ikäluokkien kausien tiivistämiseen. Lisäksi esitettiin pronssi- ja sijoitusotteluiden poistamista otteluohjelmasta sekä sitä, tulisiko jatkossa 7vs7 pelimuoto siirtää alimmaksi sarjatasoksi miesten mallin mukaisesti vai jatkaa siinä pelaamista omana SM-sarjanaan.

Lasten kohdalla kasvu on tuonut tiettyjä haasteita turnausten järjestämiseksi ja tähän vaihtoehtoisina ratkaisuina esitettiin U13 ikäluokassa toiminnan jakamista erikseen sarjamuotoiseen pelaamiseen ja turnauspelaamiseen tai U13 ja U11 turnausten erottamista toisistaan. Lisäksi nykyjärjestelmän mukaisesta lohkojaosta ikäluokan sisällä toivottiin siirryttävän pois.

SAJL:n hallitus jatkaa työskentelyä strategian viimeistelemiseksi syysliittokokousta varten ja nimittää työryhmät seuraavassa kokouksessa valmistelemaan uudet kilpailujärjestelmät kevätliittokokoukseen.