SAJL LIITTOKOKOUS

15.12.2015

Askelmerkit vuosille 2016-2018 asetettu

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton liittokokous pidettiin viime viikonloppuna Jyväskylässä. Erovuorossa olleet varapuheenjohtaja Esa Haavisto (Turku), hallituksen jäsenet Teemu Lahti (Hämeenlinna) ja Mika Lindholm (Kouvola) sekä varajäsen Seppo Evwaraye (Vaasa) valittiin kaikki jatkamaan tehtävässään myös seuraavan kaksivuotiskauden.

Kokous vahvisti ensi vuodelle myös 1,2 miljoonan suuruisen talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä uuden antidopingohjelman ja kurinpitomääräykset. Kilpailusääntömuutoksista keskeisimmät koskivat niinikään kurinpitosääntöjen muuttamista uusien kurinpitomääräysten mukaisesti. Osana hallinnon uudistamista jatkossa kurinpitoasioissa kurinpitovaliokunnan päätöksistä valitetaan suoraan urheilun oikeusturvalautakuntaan. Kilpailusääntömuutosehdotuksen kasvattajarahoista kokous siirsi kevätkokouksen käsiteltäväksi, joten vuonna 2016 on ainakin toistaiseksi voimassa aiemmat säännöt tämän osalta.

Kokous vahvisti myös liiton uuden strategian vuosille 2016 – 2018. Strategian valinnat keskittyvät kasvuun, laatuun ja johtamiseen. Kasvua haetaan erityisesti harrastajamääriin ja näkyvyyteen. Laadun parantamisella tuetaan kasvua ja lisätään lajin arvostusta kun taas johtamisen kehittämisellä luodaan toimivampia rakenteita kasvaneelle toiminnalle.

 

Kilpailusäännöt 2016

Sarjamääräykset 2016

Kurinpitomääräykset 2016

SAJL antidopingohjelma