Curtis Slaterille kahden vuoden mittainen urheilun toimintakielto

8.5.2019


Kurinpitovaliokunta on langettanut yhdysvaltalaiselle Curtis Slaterille Suomen Antidopingasioiden valvontalautakunnan suositteleman ja antidopingsäännöstön mukaisen kahden vuoden urheilun toimintakiellon positiivisen dopingnäytteen johdosta.

Slater antoi positiivisen metyyliheksaaniamiinia sisältäneen näytteen 8.9.2018 pelatussa ottelussa. Metyyliheksaaniamiinia kuuluu Maailmanantidopingtoimisto WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2018 luokkaan S.6.b. piristeet (erikseen määritelty aine). Slater edusti viime kaudella Helsinki Roostersia, jolle kurinpitovaliokunta langetti kilpailusääntöjen mukaisesti 2000€ sakon, jolla seuraa, jonka pelaajan katsotaan syyllistyneen dopingiin, automaattisesti rangaistaan. Koska Slater on ollut väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa, kahden vuoden määräaika päättyy 16.2.2021, jolloin tulee kuluneeksi kaksi vuotta urheilutoimintakiellon alkamisesta.

SAJL on saanut tietoon positiivisen näytteen 15.11.2018 ja asia siirtynyt SAJL:n kurinpitovaliokunnan käsittelyyn huhtikuussa 2019, kun SAJL on saanut Antidopingasioiden valvontalautakunnan 2.4.2019 antaman päätöksen suositellusta rangaistuksesta.

Liiton puheenjohtaja Roope Noronen kommentoi prosessia seuraavasti: ”Antidopingsäännöstön mukainen prosessi on nykyisin hyvin pitkä. Tässäkin prosessissa testauksesta ehti kulua kaksi kuukautta ennen kuin testitulos oli selvillä. Lajiliitto ei pääse aloittamaan kuitenkaan omaa kurinpitoprosessiaan ennen kuin valvontalautakunnan päätöksen jälkeen, ja kun prosessissa ensin SUEK antaa asiasta lausunnon ja tämän jälkeen valvontalautakunta päätöksen niin huomioiden urheilijalle varattavat kuulemismahdollisuudet ja tiedoksiantoihin menevä aika ennen molempia niin aikaa kuluu helposti enemmänkin. Lajiliiton rooli näissä on lähinnä odotella prosessin etenemistä. Oikeusturvasta huolehtiminen on tietenkin keskeistä, mutta kaikkien on hyvä tiedostaa, että prosessi ei kovin nopeasti etene.”

Roosters on päättänyt pelaajasopimuksen Slaterin kanssa jo aiemmin keväällä heti saatuaan tietää asiasta ja tuomitsee dopingin käytön. ”Roostersin 40-vuotisessa historiassa tämä on ensimmäinen positiivinen doping -tapaus. Vaikka kyseessä on yksittäistapaus tulemme käymään asiaa läpi aiempaa tarkemmin koko seurassa.” Totesi Roostersin puheenjohtaja Jenni Hakala.