Antidoping

SUEK ja ADT
Erkka erivapauskone
Antidoping info for the athlete

ILMO-palvelun, jonka kautta voi ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta. Jokaisella on oikeus vinkata epäilyttävästä toiminnasta. Ilmoittaja auttaa suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.

Puhtaasti Paras -ohjelma

Puhtaasti Paras (Puhtaasti paras) on verkkokoulutus urheilijoille ja heidän tukijoukoilleen. Sen sisältö perustuu antidoping-sääntöihin, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2015. Koulutukseen kuuluu seitsemän moduulia, joissa annetaan keskeistä tietoa antidoping-asioista. Kunkin moduulin suorittamiseen kuluu 3–4 minuuttia.

Moduuleissa on videota, harjoituksia ja tietosisältöä. Kaikkia moduuleja ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat ohjelmaan.

Kun kaikki moduulit on suoritettu, saat sähköpostitse diplomin. Jokaisen moduulin jälkeen saat sähköpostitse yhteenvedon moduulin tärkeimmistä asioista.

Puhtaasti Paras toimii mobiililaitteissa sekä PC- ja Mac-tietokoneissa.

Puhtaasti Paras toimii mobiililaitteissa sekä PC- ja Mac-tietokoneissa. Maailman Antidopingtoimisto WADA on laatinut oman vastaavan ohjelmansa nimeltä ALPHA: alpha.wada-ama.org. ALPHA sopii erityisesti huippu-urheilijoille, jotka haluavat kasvattaa tietämystään.

http://puhtaastiparas.fi/

Uutisia

Anti-Doping Authority the Netherlands

15.5.2018
Hollannissa testataan ravintolisiä urheilijoita varten.

Puhtaasti Paras -ohjelma

18.3.2018
Puhtaasti Paras  on ilmainen verkkokoulutus urheilijoille, valmentajille ja tukijoukoille. Urheilijat voivat esimerkiksi ottaa kuvan suoritetusta diplomista ja jakaa kuvan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #puhtaastiparas. Puhtaasti Paras -verkkokurssi kuuluu SAJL:n 1-tason Air-kurssin etätehtäviin.

SUEK: Urheilurikkomuksista voi nyt ilmoittaa uuden digitaalisen palvelun kautta

2.1.2018
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on avannut ILMO-palvelun, jonka kautta voi ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta. Jokaisella on oikeus vinkata epäilyttävästä toiminnasta. Ilmoittaja auttaa suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.

Opetus- ja kulttuuriministeri myönsi Valmentaa kuin nainen -hankkeelle Piikkarit-palkinnon.

1.12.2016
Amerikkalainen jalkapallo mukana vastaanottamassa Liikunnan tasa-arvotyön palkintoa.

Kiellettyjä ja sallittuja lääkkeitä 2017

Antidoping - confirmation (EN)

Pelaajan antidoping -sitoumus suomeksi

Dopingtestitulokset

Erkka-erivapauskone auttaa sinua selvittämään helposti, pitääkö sinun hakea erivapautta. Jos tarvitset erivapauden, erivapauskone neuvoo myös, mistä se haetaan. Ennen erivapauskoneen käyttöä sinun kannattaa tarkistaa Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon Taulukosta II, ovatko käyttämäsi lääkkeet kiellettyjä vai sallittuja.

Erivapaus urheiljan lääkityksessä 

Kaikissa amerikkalaisen jalkapallon kansainvälisissä otteluissa pelaajilla tulee olla erivapaustodistus olemassa. Toistaiseksi voimassa olevan säännön mukaan hakemus ja kansallinen adt-erivapaus toimitetaan IFAF:lle (michael.ryan(at)ifaf.org) hakumenettelynä. 1.1.2015 voimaan tulevien sääntöjen mukaan IFAF hyväksyy suoraan kansalliset erivapaudet.

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY:N ANTIDOPINGOHJELMA

 

YLEISTÄ

 

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (myöhemmin SAJL) arvopohja perustuu yhdessä tekemiseen, lajirakkauteen ja periksiantamattomuuteen, joita ohjaavat Reilun Pelin periaatteet ja urheilun eettiset arvot. Liitolla on myös omat eettiset toimintatapaperiaatteet (code of conduct), jotka auttavat kaikkia toimimaan oikein.

SAJL on kaikessa toiminnassaan sitoutunut dopingin vastaiseen työhön urheilussa ja yhteiskunnassa noudattaen kansainvälisen lajiliiton (International Federation of American Football, IFAF) ja Suomen antidopingsäännöstöä. Sitoutuminen antidopingtyöhön on kirjattu myös SAJL:n toimintatapaperiaatteisiin.

Antidopingtoiminta kuuluu SAJL:ssä kaikkien palkallisten ja vapaaehtoisten toimijoiden tehtäviin.

SAJL pyrkii myös olemaan aktiivisesti mukana kehitettäessä keinoja dopingin poistamiseksi urheilusta.

TAVOITTEET

SAJL:n antidopingohjelman tavoitteena on:

1) Koulutuksella lisätä tietoisuutta dopingia koskevista säännöistä toimintaan osallistuvien keskuu-dessa.

2) Säännöillä ja sopimuksilla varmistaa toimijoiden sitouttaminen ja säännösten oikeudellinen päte-vyys.

3) Ylläpitää ja vaalia hyviä suhteita antidopingorganisaatioihin.

Samanaikaisesti ohjelma on luotu toimimaan ohjeena kaikkeen päätöksentekoon SAJL:n toimin-nassa.

 LIITTOTASON TOIMINTA

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Maailman antidopingsäännöstöä ja sen pohjalta Suomen Antidopingtoimikunta ry:n tekemää Suomen-antidoping säännöstöä ja sen vuosittaisia muutoksia sekä WADA:n että ADT:n hyväksymiä standardeja ja toimintaohjeita. Säännöstöä sovelletaan kaikessa SAJL:n alaisessa toiminnassa.

Antidopingohjelman hyväksyy liiton hallitus ja sen päivittämisestä vastaa liiton Antidopingvastaava. Ohjelma julkaistaan liiton ja ADT:n nettisivuilla ja sen toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuk-sessa.

Liiton toimintasuunnitelmissa antidopingohjelma huomioidaan omana kohtanaan ja taloudellisesti toi-mintaan suunnataan riittävät resurssit ohjelman toteuttamiseksi.

Liitto seuraa vuosittain antidopingohjelman toteutumista ja kehittymistä ja tekee tarvittavat muutokset ohjelmaan. Seurantaan on tehty oma mittaristo, joka uusitaan vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä. Liitossa antidoping toimintaa seuraa liiton eettinen valiokunta.

Liitto osallistuu ADT:n järjestämiin liittokoulutustilaisuuksiin ja toimintaa kehitetään yhteistyössä ADT:n kanssa.

DOPINGVALVONTA- JA TESTAUS

Dopingvalvonnan tarkoitus on:

  • estää terveydelle vaarallisten ja/tai suorituskykyä parantavien aineiden ja menetelmien käyttöä
  • turvata urheilijoiden oikeutta reiluun ja puhtaaseen kilpailuun
  • puolustaa tulevaisuuden urheilun oikeudenmukaisuutta ja luotettavuutta sekä
  • kunnioittaa urheilun ja lääketieteen etiikkaa

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry vastaa dopingvalvonnasta Suomessa. Dopingtestejä suoritetaan niin otteluissa kuin niiden ulkopuolella. Kaikki järjestäytyneeseen toimintaan, esimerkiksi harjoituksiin tai leireille, osallistuvat urheilijat kuuluvat doping–testauksen piiriin, vaikka heillä ei olisi pelaajalisenssiä tai sopimusta. Dopingtestaukselle ei ole ikärajaa. Kilpailunäytteistä analysoidaan useampia dopingaineita kuin kilpailuiden ulkopuolella otetuista näytteistä, näitä ovat muun muassa piristeet ja kannabinoidit. Dopingtestaus suoritetaan Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin mukaisesti.

Testaustoiminta

SAJL käy vuosittain ADT:n kanssa läpi menettelyohjeet dopingtestauksesta kansallisissa otteluissa. SAJL tiedottaa asiasta seuroja sarjapalavereissa sekä toimittaa menettelyohjeet kaikille seuroille.

SAJL ja sen jäsenseurat tukevat testaustoimintaa ja auttavat ADT:tä testien järjestelyissä.

Ohjeet kilpailunjärjestäjälle

Kilpailun järjestäjän velvollisuutena on varmistaa muiden pukusuojien lisäksi kentän läheisyydestä ylimääräinen pukukoppi, jossa mahdollinen dopingtestaus pystytään suorittamaan omassa rauhassaan. Tarkemmat minimääräykset löytyvät IFAF:n turnausmanuaalista ja SAJL:n ottelumanuaalista

KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT URHEILUSSA

Urheilijan tulee varmistaa aina ennen lääkityksen aloittamista, onko tuote tai menetelmä sallittu urheilussa. Urheilija voi tarkistaa valmisteen sallittavuuden ADT:n internetsivuilta, joilla julkaistaan vuosit-tain päivitettävä luettelo urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä. Luettelon taulukkoon II on koottu aakkosjärjestykseen Suomessa kaupan olevia kiellettyjä ja sallittuja lääkevalmisteita. Luettelot käsittävät sekä resepti- että itsehoitolääkkeet. Kosmetiikka- ja hygieniatuotteita, homeopaattisia valmisteita, ravintolisiä ja niin sanottuja luontaistuotteita ei taulukoissa ole. Niiden koostumusta tulee tiedustella myyjältä tai maahantuojalta. On hyvä muistaa, että urheilija itse on aina vastuussa käyttämistään valmisteita ja mahdollisesti niiden aiheuttamista positiivisista dopingtestituloksista.

KILPAILUTOIMINTA

SAJL:n toimintaan osallistumisen edellytykseksi on määrätty erilaisia lisävelvollisuuksia seuroille ja yksilöille.

Edustuskelpoisuus

Kaikki miesten Vaahteraliigassa, 1- ja 2-divisioonassa ja naisten SM-sarjassa pelaavat pelaajat ovat velvollisia allekirjoittamaan liiton antidopingvakuutuksen. Antidopingvakuutus on myös kilpailusääntöjen mukaisen edustuskelpoisuuden yksi edellytyksistä. (kilpailusäännöt IV.A.1)

Pelaajasopimukset

Vaahteraliigan mallipelaajasopimukseen on otettu oma dopingpykälä:

1) Pelaaja vakuuttaa tuntevansa urheilussa kiellettyjä aineita koskevat säännöt ja vastuut, ja sitoutuu olemaan käyttämättä urheilussa kiellettyjä aineita ja huumausaineita.

2) Pelaaja sitoutuu noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan, SAJL Ry:n ja seuran sääntöjä sekä osallistumaan vaadittaessa testiin kiellettyjen aineiden käytön selvittä-miseksi.

3) Pelaaja on velvollinen korvaamaan seuralle tai SAJL Ry:lle kaiken kiellettyjen ainei-den käyttämisestä aiheutuvan vahingon, kuitenkin aina vähintään 500 euroa.

4) Pelaaja toimittaa SAJL ry:lle allekirjoitetun antidopingvakuutuksen.

Mallipelaajasopimusta suositellaan kaikkien jäsenseurojen käytettäväksi.

Vaahteraliigan pelaajaluettelot

Vaahteraliigassa pelaavan joukkueen tulee lisäksi toimittaa vastaava kaikki pelaajansa kattava pelaajaluettelo liittoon ja antidopingtoimikunnalle toimitettavaksi joulukuun, tammikuun, helmikuun, maaliskuun ja huhtikuun viimeiseen päivään mennessä. Pelaajaluettelo voidaan ilmoittaa myös ilmoittamalla internetosoite, jossa ajantasainen pelaajaluettelo on nähtävillä.

MAAJOUKKUEET

Maajoukkueiden valmentajien ja taustahenkilöiden sopimukseen on otettu oma dopingpykälänsä.

Valmentaja/huoltaja sitoutuu kulloinkin voimassaolevaan Suomen Antidopingtoimikunnan antidopingsäännöstöön sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin säännöstöihin ja niissä mainittuihin rangaistuksiin sekä allekirjoittaa liiton antidopingsitoumuksen.

Kaikki SAJL maajoukkueisiin osallistuvat henkilöt ovat velvollisia sitoutumaan toimintaan allekirjoit-tamalla liiton antidopingvakuutuksen. Ilman tätä ei pelaajalla, valmentajalla, huoltajalla, lääkärillä tai muulla joukkueen mukana olevalla henkilöllä ole oikeutta osallistua maajoukkueen harjoitteluun tai kilpailutapahtumaan.

Maajoukkueiden pelaajille järjestetään vuosittain antidopingkoulutusta. Maajoukkueiden joukkueenjohtajat vastaavat vähintään yhden koulutuksen järjestämisestä vuosittain miesten, naisten, U19 ja U17 maajoukkueissa. Koulutukset järjestetään yhteistyössä ADT:n kanssa.

Maajoukkueiden osalta liiton sihteeri toimittaa ADT:lle maajoukkueiden tapahtumien tiedot (ajankoh-dat, tapahtumapaikat ja tapahtumat). Maajoukkueiden joukkueenjohtajat ovat velvollisia tiedottamaan tapahtumista liiton sihteeriä.

ERIVAPAUDET

Urheilijan tulee aina lääkärillä asioidessaan muistaa mainita kuuluvansa dopingvalvonnan piiriin. Jos urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle tulee hakea erivapautta, joka voi tehdä mahdolliseksi kielletyn aineen tai menetelmän käytön hoidollisiin tarkoituksiin.

ADT:n erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta hakemuksesta myöntää määräaikaisen erivapau-den kielletyn aineen tai menetelmän käyttämiseen. Kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoita kos-kevat erilaiset menettelytavat.

ADT:n lajikohtainen tasomäärittely koskee kansallisen tason urheilijoita ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Se kertoo kunkin lajin kohdalla tason, jonka saavuttaneiden urheilijoiden tulee hakea tarvit-semansa erivapaudet ADT:lta etukäteismenettelyllä iästään riippumatta. Lääkärin kirjoittama resepti tai lääkärintodistus ei riitä, vaan erivapaus tulee hakea osoitteessa:

http://www.antidoping.fi/erivapaus-urheilijan-laakityksessa

olevien ohjeiden mukaisesti. Hätätilanteita lukuun ottamatta tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden ei tule aloittaa urheilussa kiellettyä lää-kitystä tai hoitoa ennen kuin sille on myönnetty erivapaus.

ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevilta urheilijoilta ADT ei vaadi etukäteistä eriva-pauden hakua, mutta mahdollisen dopingtestin jälkeen heidänkin tulee hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntä-miseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

AMERIKKALAISEN JALKAPALLON TASOMÄÄRITTELY VUONNA 2015 JA 2016 JA ETEEN-PÄIN

Vaahteraliiga – Miesten 1-divisioona–– Naisten SM-sarja (nähtävillä ADT:n internetsivuilla). Mikäli on mahdollista, että urheilija nousee kesken kauden joko tilapäisesti, esimerkiksi yhden pelin ajaksi, tai vakituisesti tasomäärittelyn piiriin, hänen erivapaushakemuksensa tulee olla käsitelty ennen hänen osal-listumistaan ensimmäiseen otteluun.

Huom.! Mikäli urheilija nimetään ottelupöytäkirjaan, on hän tasomäärittelyn piirissä, vaikka hän ei pelaisikaan ottelun aikana.

Kansainvälisen tason tai kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvat urheilijat hakevat erivapaudet (iästään ja kansallisesta tasostaan riippumatta) kansainvälisen lajiliittonsa kautta. Mikäli pelaajalla on jo ADT:n myöntämä erivapaus, sille tulee hakea hyväksyntä IFAF:sta ennen IFAF:n alaisiin kansainväli-siin kilpailuihin osallistumista.

Mikäli urheilijalla on IFAF:n myöntämä erivapaus, ADT hyväksyy erivapauden automaattisesti. Jos ur-heilijalla on jonkin muun kansallisen antidopingtoimikunnan kuin ADT:n myöntämä erivapaus, hänen tulee tarkistaa ADT:lta ja/tai IFAF:lta erivapautensa hyväksyttävyys.

Liiton Antidopingvastaava neuvoo tarvittaessa urheilijoita kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä asioissa.

 

KOULUTUS

Antidoping toiminta on otettu osaksi SAJL:n valmennuskoulutusta ja kaikissa koulutustasoissa huomioidaan antidopingtoiminnan perusteet sekä muutokset. Tavoitteena on, että kaikki koulutuksen läpikäyneet valmentajat ymmärtävät antidopingtyön merkityksen ja puhtaan urheilun merkityksen.

Lisäksi liitto järjestää yhteistyössä ADT:n kanssa vuosittain ulkomaalaisille pelaajille suunnatun koulu-tustilaisuuden.

VIESTINTÄ

SAJL huomioi muutokset antidopingtoiminnassa tiedottamalla jäseniään erikseen sekä sähköisesti että erilaisissa seuratilaisuuksissa. Lisäksi SAJL:n kotisivuilla on oma sivu antidopingohjelmalle (http://www.sajl.fi/koulutus/antidoping/) ja antidopingtyöhön liittyvät dokumentit löytyvät sivuilta.  (http://www.sajl.fi/seurapalvelut/materiaalit/antidoping/ )

SAJL uutisoi dopingrikkomukset jäsenilleen ja kansallisesti keskeisille medioille.

SAJL tarjoaa aktiivisesti omia suurtapahtumiaan ADT:n hyödynnettäväksi

KURINPITO

SAJL:n kilpailusäännöissä on oma kohtansa (XII) doping- ja huumausainerikkomuksista. Lisäksi liiton kurinpitomääräykset kattavat antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja mahdollistavat sen rankaisemisen, joka:

  • joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella; tai
  • ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia; tai
  • joka testitilanteissa käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti;


Lisäksi rangaista voidaan seuraa, jonka joukkue kuuluu Suomen antidopingtoimikunnan testauspooliin, jos seura ei ilmoita olinpaikkatietojaan.
 

Kilpailusäännöissä on myös oma rangaistussääntönsä seuralle, jonka pelaajistoon dopingrikkomukseen syyllistynyt pelaaja kuuluu. Säännön tarkoituksena on varmistaa seuran motivaatio varmistua omaan toimintaansa osallistuvien sääntöjen mukaisesta toiminnasta. Dopinginrikkomuksen rangaistus on mää-ritelty antidopingsäännöstöissä sekä liiton kurinpitomääräyksissä.
 

Kilpailusäännöt:


XII.A.1. Doping- ja huumausainerikkomukset
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Maailman antidopingsäännöstöä ja sen pohjalta Suomen Antido-pingtoimikunta ry:n tekemää Suomenantidoping säännöstöä ja sen vuosittaisia muu-toksia sekä WADA:n että ADT:n hyväksymiä standardeja ja toimintaohjeita. Sään-nöstöä sovelletaan kaikessa SAJL:n alaisessa toiminnassa.
SAJL:n alaiseen toimintaan osallistuva henkilö on velvollinen noudattamaan kulloin-kin voimassa olevaa Suomenantidopingsäännöstöä ja tutustumaan sekä olemaan sel-villä toimintaa koskevista säännöistä.
Seuraa, jonka pelaajistoon dopingrikkomukseen syyllistynyt pelaaja kuului tai seuraa, jonka harjoituksissa pelaaja on syyllistynyt dopingrikkomukseen, rangaistaan 2.000€ sakolla. Jos samasta joukkueesta syyllistyy kolme pelaajaa dopingrikkomukseen sa- man pelikauden aikana, suljetaan joukkue pois sarjasta. Joukkue aloittaa pelaamisen uudestaan yhtä sarjaporrasta alemmalta tasolta.

JOHDON OHJEET DOPINGRIKKOMUKSEN JOHDOSTA

SAJL on sitoutunut auttamaan ADT:aa mahdollisen dopingrikkomuksen selvittämisessä. Liitto myös raportoi ADT:lle sekä IFAF:lle kaikista tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen tai liittyvät sii-hen.

Liiton kriisitiedotusohjeet on luotu huomioiden dopingtapausten käsittely.

Dopingrikkomuksista koskevasta tiedottamisesta vastaa kriisiviestintäryhmä. Ryhmän kutsuu koolle lii-ton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Ryhmään kuuluu lisäksi liiton viestinnän edustaja sekä seuran edustaja (jos ei seura epäiltynä rikkomuksesta.) Tämä ryhmä päättää tiedottamisen ajankohdasta, tavas-ta sekä muista yksityiskohdista ottaen huomioon tietojen salassapidon. Ryhmä nimeää henkilön, joka vastaa kysymyksiin asiasta.

Käsittelyn aikana tiedot ovat salassa pidettäviä siihen asti, kunnes ADT:n Valvontalautakunnan päätök-sen jälkeen liiton hallitus on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen ja on velvollinen sen julkistamaan, tai mikäli dopingrikkomusväittämän kohteena oleva urheilija tai muu henkilö itse julkisesti vahvistaa mahdollisen rikkomusepäilyn.

SAJL järjestää tiedotustilaisuuden, mikäli urheilijan taso tai muut seikat sitä edellyttävät. Liitto infor-moi asianosaisia ja heidän kanssaan sovitaan tiedottamisen tavoista, aikataulusta sekä velvoitetaan asianosaisia saapumaan tiedotustilaisuuteen.

Ennen tiedotteen lähettämistä tai lehdistötilaisuutta asiasta informoidaan liiton hallitusta sekä toimihen-kilöitä. Samalla kerrotaan tiedottamisen aikataulu ja pelisäännöt. Medialle kerrotaan asiasta mahdolli-simman nopeasti ensimmäisen tiedon jälkeen. Ensimmäinen lyhyt tiedote välitetään STT:n kautta ja samalla kerrotaan tiedotustilaisuuden tarkka aika ja paikka. Tiedot välitetään STT:n jälkeen myös liiton oman medialistan mukaan. Tiedotusvastuu rajataan kriisiviestintäryhmän nimeämälle henkilölle.

Tiedotustilaisuuteen pyritään saamaan asianosaisten ja liiton johdon lisäksi myös ADT:n asiantuntija. Tiedotustilaisuudesta jaetaan virallinen tiedote. Lisäksi valmistellaan taustamateriaaliksi tietoa testausmääristä jne. Asianosaiset, ADT sekä liiton johto vastaavat toimittajien kysymyksiin. Tilaisuuden jälkeen asiaa kommentoi tarvittaessa puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja.

Virallinen tiedote käännetään mahdollisimman nopeasti englanniksi, jotta se voidaan jakaa tarvittaessa kansainväliseen käyttöön.

Muutoksenhaku

Suomen antidopingsäännöstön 13 §:n mukaan ADT:n valvontalautakunnan Suomen antidopingsäännös-tön perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen säännöissä on määrätty.

SAJL:n tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen säännöissä on määrätty.

Jälkihoito

Dopingtapauksissa pyritään myös auttamaan ja tukemaan kiinnijäänyttä urheilijaa, jotta hän ei jää on-gelmansa kanssa yksin.

Kilpailija, joka on kärsinyt määräaikaisen toimintakiellon, voi palata kilpailutoimintaan, jos hän, toi-mintakiellon saatuaan, on ilmoittanut ADT:lle jatkavansa kilpailutoimintaa ja oltuaan koko toiminta-kiellon ajan dopingvalvonnan piirissä.