Lääkintätoiminta JEFU EA

Lääkintätoimen järjestäminen SAJL:n kansallisen sarjan otteluissa

SAJL:n lääketieteellinen valiokunta koostuu lääketieteen ja terveydenhuollon ammattilaisista, jotka ovat koostaneet lajiliiton käyttöön ohjeet lääkintätoimen järjestämisestä SAJL:n kansallisten sarjojen otteluissa. Ohje on käytännönläheinen toimintasuositus, jonka tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää ensiaputoiminnan ja lääkinnän toimintamalleja SAJL:n alaisessa toiminnassa.

Lääkintätoimen järjestämisvastuu on kotijoukkueella tai järjestävällä seuralla.

Ensiavusta vastaavan on varmistuttava oman potilasvakuutuksen (vastuuvakuutus) voimassaolosta (ks. Best practise -suositukset).

Tavoitteena on, että lääkintavastaavana toimii lääkärikoulutuksen saanut ja tutkinnon suorittanut henkilö. Miesten Vaahteraliigan otteluissa ja lasten turnauksissa on oltava lääkintävastaavana henkilönä lääkäri tai ensihoitajasairaanhoitaja, AMK. Muissa sarjoissa voi riittää soveltuva muu terveydenhuollon koulutus. Ensiaputoiminnasta vastaavan henkilön pätevyysvaateet määritellään kilpailusäännöissä ja sarjoittain sarjakirjoissa tai -kriteereissä. Lisätietoja saa sarjapäälliköiltä.

 

SAJL:n järjestämä EA-toiminta

 

JEFU-EA KURSSI

SAJL:n lääketieteellinen valiokunta kouluttaa lajin ensiaputaitoihin. JefuEA-kurssi järjestetetään terveydenhuollon ammattilaisille yksipäiväisenä, ja lajin ensiaputoiminnasta kiinnostuneille kaksipäiväisenä koulutuksena. Kaksipäiväisessä koulutuksessa suoritetaan aluksi SPR:n EA1 tai vastaava ensiapututkinto, toisena päivänä perehdytään  yhdessä ammattilaisten kanssa lajityypillisiin vammoihin, niiden ennaltaehkäisyyn sekä hoitosuosituksiin. 

Jefu-EA -kurssit järjestetään off-seasonilla, seuraavan kerran Helsingissä 1.-2.2.2020. Kurssin hinta ammattilaisille on 100€ ja 2-päiväinen kurssi 200€ todellisten järjestämiskustannusten mukaan. Kurssin käyneille toimitetaan SAJL Jefu-EA -liivi, josta toimijat tunnistaa kentällä.

JEFU EA-LISENSSI

Ensiaputiedoista kiinnostuneet lajitoimijat voivat lunastaa liiton lisenssijärjestelmästä 0€ hintaisen Jefu EA-lisenssin. Lisenssi ainoana ostoksena maksaa 5€ (toimistomaksu). Lisenssi on yhteystietojen keräämistä ja ensiaputoiminnasta tiedottamista varten. Se ei oikeuta tai velvoita ketään ensiaputoimintaan. Valiokunta tiedottaa parhaista käytännöistä tai kentän palautteista yms. ensiaputoiminnan aktivoituessa kahdensuuntaiseksi.

SAJL LOUKKAANTUMISRAPORTTI

Lääketieteellinen valiokunta seuraa vuositasolla lajissa tapahtuvia merkittäviä vammoja ja niiden suhdetta mm. pelaajien ikään, sukupuoleen tai sääntömuutoksiin. 

Loukkaantumistietoja seurataan SAJL:n loukkaantumisraporteilla (linkki myös sajl.fi/seurapalvelut -sivulla), jotka toimitetaan ainoastaan lääketieteellisen valiokunnan käyttöön. Lomakkeessa ei seurata nimi- tai muita henkilötietoja, vaan ainostaan vammaa, sen syntyperää sekä olosuhteita, joissa loukkaantuminen on tapahtunut. 

Merkittävänä loukkaantumisena voidaan pitää tapahtumaa, jonka vuoksi on jätettävä ainakin yksi ottelu väliin, harjoituskaudella tai kauden jälkeen useampia harjoituskertoja (esim. viikko).

Koska raportointi on pitkän aikavälin seurantaa, suosittelemme odottamaan virallista diagnoosia ennen loukkaantumisesta raportointia. Raportin voi toimittaa loukkaantunut pelaaja, tai seuran EA-henkilö (suositus).

Suositukset ensiaputoiminnassa

http://www.sajl.fi/seurapalvelut/materiaalit/best-practise-suositukset/

EA-TOIMINNAN VAKUUTUKSET

SAJL Lääketieteellinen valiokunta muistuttaa potilasvastuuvakuutusturvan tarkastamisesta 

Lääkärit - ohje: lääkärinä toimiminen otteluissa - Best practice

Muu ensiapuhenkilö - ammattilainen: tarkasta työnantajasi kattama vakuutusturva ja vastuut mahdollisista hoitovirheistä vapaaehtoistoiminnassa

Muu ensiapuhenkilö - maallikko = ei ammattilainen - ei potilasvahinkovastuuta.

SAJL Lääketieteellinen valiokunta suosittaa seurakohtaista vakuutusta koko ensiaputoiminnalle.

Kustannus vuositasolla 50-80€/seura, vakuutusyhtiöstä riippuen. Vakuutus kattaa koko terveydenhuoltoalan ammattilaisten suorittaman ensiaputoiminnan - henkilöitä ei tarvitse etukäteen nimetä.

 

 

SUOSITUKSET

PDF-tiedostoSAJL lääkintävastaavan toiminta, valiokunnan suositus.pdf (187 kB)
SAJL lääkintävastaavan toiminta, valiokunnan suositus
PDF-tiedostoLiite 1 - Elvytys, Käypä hoito suositus 2016.pdf (1.6 MB)
Liite 1 - Elvytys, käypä hoito suositus 2016
PDF-tiedostoLiite 2 - Elvytysohjeet 2015 SPR.pdf (220 kB)
Liite 2 - Elvytysohjeet 2015
PDF-tiedostoLiite 3 - GCS, Maddocks ja SCAT3 Lomake.pdf (651 kB)
Liite 3 - GCS, Maddocks ja SCAT3 lomake

KATSAUKSET

PDF-tiedostoPäävammat amerikkalaisessa jalkapallossa.pdf (1.1 MB)
J.Pajarinen & J.Siironen - päävammat amerikkalaisessa jalkapallossa, katsaus.

ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA

PDF-tiedostoAivotärähdysriskiin vaikuttaminen -opas.pdf (23.2 MB)
Tämä opas on osa opinnäytetyötä, joka löytyy Theseus -verkkokirjastosta: Mäkitalo, M., Rajala, M. 2019. Aivotärähdysriskiin vaikuttaminen amerikkalaisessa jalkapallossa – Opas kaularangan lihaksiston harjoittamiseen. Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma. Tampereen ammattikorkeakoulu. SAJL:n lääketieteellisen valiokunnan toimeksiantama opinnäytetyö.