1-taso - nuorisovalmentaja

 

1-TASO

NUORISOVALMENTAJA 50 h, järjestäjä SAJL
Kolme eri lähikurssia 43h+ 7h etätehtäviä.

 

Kohderyhmä: Nuorisovalmentajan kurssit sopvat lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Tutkinto antaa valmiuksia toimia lasten ja nuorten ohjaajana ja valmentajana. Samoja taitoja voi käyttää myös aikuisten perusvalmentamisessa

Toteutus: monimuoto opiskelu: lähi + etä + itsenäinen opiskelu

1A - AIR-KURSSI (16h)‏. Sisältö:
- kurssilla opetetaan lajille ominaisia teoriaa sekä perustekniikoita heittohyökkäämisen ja -puolustamisen näkökulmista
- teemoina ovat myös liiton koulutus, etätehtävän purku, kannustava valmennusilmapiiri, oppimis- ja opetustyylit, harjoituksen suunnittelu, ryhmädynamiikka, urheilullinen elämäntapa, valmentajan ongelmatilanteet, antidoping  sekä sähköinen oppimisympäristö
- kurssilaiset suorittavat ohjaustehtäviä kurssin aikana

1B - RUN-KURSSI (9h)‏. Sisältö:
kurssi keskittyy juoksuhyökkäämisen ja –puolustamisen tekniikoihin ja teoriaan:

- kurssilla esitellään esimerkkejä perusjuoksupeleistä ja niiden puolustamisesta.
- lajiteemoina ovat blokkaaminen, taklaaminen, blokinpoisto ja ohitustekniikat pallonkantajilla
- lisäksi aiheina ovat valmentajan kehittymiseen liittyvät strateginen ajankäyttö ja tehtävien priorisointi sekä jaksaminen ja hyvinvointi

1C - TAITO JA KUNTO (18h). Sisältö:
kurssin teemat liittyvät lasten ja nuorten urheilun lähtökohtiin

- ihmisen elinjärjestelmät
- herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa
- ominaisharjoittelun eri osa-alueet: liikkuvuus ja taito, voima (perusnostotekniikoiden harjoittaminen), kestävyys ja nopeus
- opettaminen, taidon oppiminen ja kehittäminen harjoitustilanteessa
- harjoittelun tukitoimet, nuoren urheilijan ravitsemus&lepo
-  kurssilaiset suorittavat ohjaustehtäviä kurssin aikana sekä tutustuvat käytännön harjoitteisiin

 Olkapäätaklaus-kurssi (1-TASO)

USA footballin lanseeraama ilmainen  Shoulder tackle -kurssi käy läpi olkapäätaklauksen perusteet ja tekniikat. Kurssin suorittaminen vaatii rekisteröitymisen. 

Seattle Seahawksin valmentaja Rocky Seto turvallisen taklaamisen perusteita progressiosta: drilleistä, oikeasta asemoinnista, nostovoiman käytöstä, perus- ja roll-taklaamisen perusteita.

Kurssi koostuu kuudesta modulista, joissa on opetusvideoita. Modulin lopuksi oppimista testataan 10 kohdan kyselyllä.

Kun olet suorittanut kurssin, lähetä siitä tieto SAJL koulutukselle.

Olkapäätaklaus -verkkokurssi kuuluu SAJL:n 1-tason Run-kurssin etätehtäviin. Voit suorittaa sen milloin tahansa.