1-tason koulutukseen ilmoittautuminen

 

1-TASO

NUORISOVALMENTAJA 50 h, järjestäjä SAJL
Kolme eri lähikurssia 43h+ 7h etätehtäviä.

 

Kohderyhmä: Nuorisovalmentajan kurssit sopvat lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Tutkinto antaa valmiuksia toimia lasten ja nuorten ohjaajana ja valmentajana. Samoja taitoja voi käyttää myös aikuisten perusvalmentamisessa

Toteutus: monimuoto opiskelu: lähi + etä + itsenäinen opiskelu

1A - AIR-KURSSI (16h)‏. Sisältö:
- kurssilla opetetaan lajille ominaisia teoriaa sekä perustekniikoita heittohyökkäämisen ja -puolustamisen näkökulmista
- teemoina ovat myös liiton koulutus, etätehtävän purku, kannustava valmennusilmapiiri, oppimis- ja opetustyylit, harjoituksen suunnittelu, ryhmädynamiikka, urheilullinen elämäntapa, valmentajan ongelmatilanteet, antidoping  sekä sähköinen oppimisympäristö
- kurssilaiset suorittavat ohjaustehtäviä kurssin aikana

1B - RUN-KURSSI (9h)‏. Sisältö:
- kurssi keskittyy juoksuhyökkäämisen ja –puolustamisen tekniikoihin ja teoriaan. Kurssilla esitellään esimerkkejä perusjuoksupeleistä ja niiden puolustamisesta.
- lajiteemoina ovat blokkaaminen, taklaaminen, blokinpoisto ja ohitustekniikat pallonkantajilla
- lisäksi aiheina ovat valmentajan kehittymiseen liittyvät strateginen ajankäyttö ja tehtävien priorisointi sekä jaksaminen ja hyvinvointi

1C - TAITO JA KUNTO (18h). Sisältö:
- kurssin teemat liittyvät lasten ja nuorten urheilun lähtökohtiin, joita ovat ihmisen elinjärjestelmät, herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa sekä ominaisharjoittelun eri osa-alueet: liikkuvuus ja taito, voima, kestävyys ja nopeus ja psyyke
- kurssilaiset suorittavat ohjaustehtäviä kurssin aikana sekä tutustuvat käytännön harjoitteisiin