Mentorointikoulutus

Kiinnostaako valmentajana kehittyminen mentoroinnin avulla?

                                                                                                                                                                              

Mitä on mentorointi?

Mentoroinnilla tarkoitetaan mentorin ja valmentajan välistä vuorovaikutussuhdetta, jossa aktiivisen kuuntelun, tarkkailun ja osallistumisen keinoin pyritään auttamaan mentoroitavaa saavuttamaan päämääriään henkilökohtaisessa elämässä ja valmennustehtävässä. Mentorit auttavat suoritusten parantamisessa ja elämänlaadun löytämisessä. Mentoroinnilla tarkoitetaan myös jatkuvaa, ammattimaista vuorovaikutussuhdetta, jossa osallistujat pyrkivät parantamaan elämänsä laatua, toimintatapoja ja organisaatiota.

Mentoroinnin avulla valmentajaa rohkaistaan asettamaan itsestä lähteviä tavoitteita, aktivoitumaan tekijänä, fokusoimaan toimintaansa sekä käyttämään luonnollisia voimavarojaan oman tilanteensa helpottamiseksi. Muita, mahdollisia hyötyjä mentoroinnista ovat mm:

  • päätösten tekeminen viisaasti, oikeaan aikaan ja laaja-alaisesti varustettuna
  • tasapainoinen elämä
  • olosuhteiden helpottuminen

Mentorointiprosessi kestää yleensä noin vuoden. Mentorointia voidaan toteuttaa pienryhmissä tai kahdenkeskisissä tapaamisissa.

 

Jos kiinnostuit, täytäthän tietosi oheisella lomakkeella:

Lisätietoja:
Heikki Halttunen

heikki.halttunen(ät)sajl.fi

040-5696644

     

Ilmoittautuminen mentorointikoulutukseen