Kurinpitopäätökset 2019

00124.2.2019

                                                                                               

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

 

 

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 1 - 2019 24.2.2019

Erotuomarivaliokunnan esityksen 1/2019 asian on Liittohallitus siirtänyt päätettäväksi

Kurinpitovaliokunnassa.

 

Päätös:

Kurinpitovaliokunta langettaa Pori Bears – seuralle 600 € sakon puuttuneista tuomareista

kaudella 2018.

 

Ratkaisu perustuu Erotuomarivaliokunnan esitykseen 1/2019.

 

Erotuomarivaliokunnan esityksen perustelut:

Koulutettujen erotuomarien määrä kaudella 2018

Sarjamääräyksien kohdassa kohdassa 4. Erotuomarit on määritelty seurojen erotuomarien

koulutusvelvollisuus ja koulutettavien erotuomarien vähimmäismäärä. Pori Bears:lla on ollut

kaudella 2018 SAJL alaisissa sarjoissa yksi (1) joukkue ja sarjamääräyksien mukaisesti

tarkoittaa, että seuralla oli tullut olla vähintään kolme (3) koulutettua erotuomaria. SAJL:n

erotuomarivaliokunnan laatimassa hyväksyttyjen erotuomarien listassa 21.5.2018 oli

Bears:lla vain yksi (1) koulutettua erotuomari, eli Bears:lta puuttui kaksi (2) koulutettua

erotuomaria. Sarjamääräysten mukaisesti on näistä esitetty sakkoja, 300€/puuttuva

erotuomari. Sakon yhteissumma 600 €.

Yllä kuvatun perusteella sakon kokonaismääräksi tulee 600€.

 

Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§

mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

 

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton

Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä

mainituin edellytyksin.

 

Jyrki Forsberg

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja

 

00224.2.2019

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

 

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 2 - 2019 24.2.2019

 

Erotuomarivaliokunnan esityksen 1/2019 asian on Liittohallitus siirtänyt päätettäväksi

Kurinpitovaliokunnassa.

 

Päätös:

Kurinpitovaliokunta langettaa Turku Trojans – seuralle 900 € sakon puuttuneista tuomareista

kaudella 2018.

 

Ratkaisu perustuu Erotuomarivaliokunnan esitykseen 1/2019.

Erotuomarivaliokunnan esityksen perustelut:

1. Koulutettujen erotuomarien määrä kaudella 2018

Sarjamääräyksien kohdassa 4. Erotuomarit on määritelty seurojen erotuomarien

koulutusvelvollisuus ja koulutettavien erotuomarien vähimmäismäärä. Turku Trojansilla on

ollut kaudella 2018 SAJL alaisissa sarjoissa kuusi (6) viisi (5) joukkuetta ja sarjamääräyksien

mukaisesti tarkoittaa, että seuralla oli tullut olla vähintään seitsemän (7) kuusi (6)

koulutettua erotuomaria. SAJL:n erotuomarivaliokunnan laatimassa hyväksyttyjen

erotuomarien listassa 21.5.2018 oli Trojans:lla vain neljä (4) koulutettua erotuomaria, eli

Trojans:lta puuttui kolme (3) kaksi (2) koulutettua erotuomaria. Sarjamääräysten mukaisesti

on näistä esitetty sakkoja, 300€/puuttuva erotuomari. Sakon yhteissumma 900 € 600€.

(Yliviivaukset ja korjaukset määriin tehnyt KPV:n puheenjohtaja Jyrki Forsberg 5.3.2019).

2. Ottelusta Trojans - Nordmen 14.7.2018 puuttuva erotuomari

Miesten otteluihin on määrätty neljä kotijoukkueen erotuomaria, ja ottelusta Trojans –

Nordmen 14.7.18 puuttui yksi (1) erotuomari, ja siitä on esitetty sarjamääräysten kohdan 4.

erotuomarit mukaista sakkoa puuttuvasta erotuomarista 300 €.

Näistä kohtien 1. ja 2. perusteella sakon kokonaismääräksi tulee 1200€

 

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton

Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä

mainituin edellytyksin.

 

Jyrki Forsberg

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja

00326.4.2019

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 3 - 2019 26.4.2019

 

Kurinpitovaliokunta on käsitellyt tapauksen jossa pelaaja Curtis Slater (Helsinki Roosters) on antanut positiivisen dopingnäytteen 8.9.2018 Helsingissä.

 

Päätös:

Kurinpitovaliokunnan saamien dokumenttien mukaan Curtis Slater on WADA:n kreditoiman testiorganisaation toimittamissa dopingtesteissä antanut positiivisen näytteen 8.9.2018.

Kurinpitovaliokunta on tutustunut tapauksesta tehtyihin dokumentteihin ja perustaa päätöksensä Antidopingasioiden Valvontalautakunnan päätökseen 2.4.2019, jossa on otettu huomioon SUEK:in asiassa 24.1.2019 antama lausunto.

Kurinpitovaliokunta määrää Curtis Slaterin Anti-dopingasioiden valvontalautakunnan suosituksen mukaiseen kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden mittaiseen urheilun toimintakieltoon. Kielto lasketaan alkaneeksi väliaikaisen toimintakiellon alkamisesta 17.2.2019 ja päättyy täten 16.2.2021.

Tämän lisäksi kurinpitovaliokunta määrää Helsingin Roostersille kilpailusääntöjen perusteella 2.000€ sakon, jonka liiton toimisto laskuttaa seuralta viitaten tähän kurinpitovaliokunnan päätökseen.

                             Päätös perustuu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton kilpailusääntöjen kohtaan XII.A.1

Päätöstä olivat tekemässä jäsenet Ollila, Immonen, Saarijärvi, Lipponen ja Forsberg.

                             Päätös oli yksimielinen.

 

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton

Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä

mainituin edellytyksin, joskin tässä yksittäistapauksessa SUEK on jo asian käsitellyt ja antanut siitä oman lausuntonsa.

 

                             Jyrki Forsberg

                             Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja

00420.5.2019

    SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 4 - 2019 20.5.2019

Kurinpitovaliokunta on käsitellyt tapauksen jossa pelaaja Oona Tuomi (nro 21) joukkueesta Kuopio Steelers Naiset on suljettu ulos ottelusta Kuopio Steelers Naiset – Valkyries Women.
Pelaaja Oona Tuomi taklasi syötön vastaanottajan heittopelissä tämän ollessa puolustuskyvytön.

Päätös:


Ottelussa annettu rangaistus sulkea pelaaja ulos katsotaan tuomariraportin, videotallenteen ja vastineiden perusteella riittäväksi eikä tarvetta jatkorangaistukselle ole.     

Päätöksen teki kurinpitovaliokunnan jäsen Saarijärvi.


Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton
Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä
mainituin edellytyksin.

    Mirva Saarijärvi
    Kurinpitovaliokunnan jäsen, naisten sarjat

00520.5.2019

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 5 - 2019 20.5.2019

Kurinpitovaliokunta on käsitellyt tapauksen jossa pelaaja joukkueesta Tampere Saints Naiset on suorittanut laittomia jalkoihin kohdistuneita blokkauksia potkupeleissä.
Kurinpitäjä on ottanut poikkeuksellisesti tämän asian käsiteltäväkseen sääntökirjan kohdan 9-6 perusteella, koska kyseessä oli törkeä (2-10-3) pelaajan turvallisuuden vaarantanut virhe, vaikka ottelun tuominnut erotuomariryhmä ei tilanteessa virhettä havainnut. Lausunnon perusteena on käytetty ottelun Hudl-taltiointia, jonka clipissä nro 96 erityisesti virhe selkeästi näkyy.

Lausunto:


Teko on laadultaan tuomittava ja olisi ansainnut liputuksen ja ulosajon. Videolta kyseinen pelaaja ei ole täydellä varmuudella tunnistettavissa, joten kurinpidollista rangaistusta ei voida määrätä.

Päätöksen teki SAJL:n naisten sarjojen kurinpitäjä Mirva Saarijärvi.
Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton
Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti Kurinpitovaliokunnalle sen säännöissä
mainituin edellytyksin.

    Mirva Saarijärvi
    Naisten sarjojen Kurinpitäjä

0063.6.2019

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 6 - 2019 3.6.2019 

Kurinpitovaliokunta on käsitellyt tapauksen, jossa Crocodilesin pelaajaluetteloon merkitty apuvalmentaja Ari Havulehto on toiminut epäurheilijamaisesti 26.5.2019 pelatussa U20 ottelussa Crocodiles – Wasa Royals arvostelemalla katsomossa kovaäänisesti erotuomareita. 

 

Päätös: 

Kurinpitovaliokunnan saamien dokumenttien mukaan Ari Havulehto on kovaäänisesti katsomosta huudellut useaan eri otteeseen erotuomariryhmän osaamisen tasoon ja puolueellisuuteen liittyviä kommentteja, jotka täyttävät pelisääntöjen epäurheilijamaisen käyttäytymisen tunnusmerkit. 

Kurinpitovaliokunta on tutustunut ottelun erotuomariryhmän raporttiin tapahtumista, joukkueen pelaajaluetteloon sekä saanut Crocodilesin vastineen tapauksesta, jossa vedottiin pelaajaluettelon merkinnän olevan virheellisen ja Havulehdon olleen pelkkänä katsojana ottelussa. 

Ottelun pelaajaluettelo on kuitenkin ottelun ja liiton virallinen dokumentti ottelussa pelaajana ja muuna toimitsijana toimimisesta, jonka joka kerran erikseen joukkueenjohtaja allekirjoituksellaan vahvistaa. Saamastaan kuvasta pelaajaluettelosta on todettavissa, että Havulehto on mainittu siinä apuvalmentajana, eikä hänen nimeään ole esim. yliviivattu. Näin ollen kaikki ottelun valmentajia koskevat säännöt pätivät Havulehtoon kyseisessä ottelussa. 

Erotuomariryhmä ei puuttunut käyttäytymiseen ottelun aikana, koska havaitsivat merkinnän pelaajaluettelossa vasta ottelun jälkeen. 

Tämän lisäksi kurinpitovaliokunta huomauttaa, että Ari Havulehto on sekä SAJL:n liittohallituksen että sen nuorisovaliokunnan jäsen, mikä tekee hänen käyttäytymisestään katsomossa joka tapauksessa erittäin tuomittavaa. 

Kurinpitovaliokunta määrää Ari Havulehdon kahden (2) kuukauden mittaiseen toimitsijakieltoon SAJL:n kaikissa juniorisarjoissa. Kielto lasketaan tämän päätöksen päivämäärästä ja sen viimeinen päivä on siten 3.8.2019. 

Päätös perustuu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton kurinpitosääntöjen pykäliin 2d ja 3c. 

Päätöstä olivat tekemässä jäsenet Ollila, Immonen, Saarijärvi ja Lipponen. 

Päätös oli yksimielinen. 

 

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton 

Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä 

mainituin edellytyksin. 

 

Ari Ollila 

Kurinpitovaliokunnan varapuheenjohtaja

007  
0084.6.2019

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 8 - 2018 4.6.2019 

 

Sarjan MVL kurinpitäjä on ottanut käsiteltäväkseen SAJL:n pelisääntöjen kohdan 9-6-2 perusteella MVL sarjan ottelussa Wolverines- Crocodiles 31.5.2019 tilanteen (3Q, aikaa jäljellä 3:10), jossa Wolverinesin pelaajan #21 Charles Wort epäillään syyllistyneen tähtäämiseen, vaikka ottelussa hänelle ei siitä tuomittu rangaistusta. 

Päätös: 

Sarjan MVL kurinpitäjä ei anna tilanteesta rangaistusta, koska kiistatta videon perusteella ei pysty näyttämään, että kaikki tähtäämisen kriteerit täyttyvät. 

Perustelut: 

Kontakti osuu kiistatta puolustuskyvyttömään pelaajaan (eteenpäinsyötön heittäjä välittömästi heiton jälkeen) mutta käytettävissä olevasta materiaalista ei voida selkeästi näyttää, että sinänsä voimallinen kontakti olisi osunut vastustajan hartialinjan yläpuolelle pääasiassa kypärällä ja että siinä olisi ollut kyse alhaalta ylöspäin olevasta liikkeestä (ns. launch tai pään laskeminen alas ennen kontaktia). 

Muistutetaan lisäksi, että sarjojen kurinpitäjien tai kurinpitovaliokunnan tehtävänä ei ole tuomita otteluita uudestaan videoiden perusteella, mutta se voi edellä mainitun sääntökohdan puitteissa ottaa käsittelyynsä törkeän henkilökohtaisen virheen, joksi tällä kaudella automaattisesti luetaan tähtääminen, vaikka siitä ottelussa ei olisikaan annettu rangaistusta. 

Ratkaisua tehdessä on huomioitu videomateriaali sekä HUDL:sta että RUUTU+ taltioinnista, sekä saatu päätuomarin raportti tilanteesta. 

 

 

Ari Ollila 

Sarjan MVL kurinpitäjä

00912.6.2019

 

    SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen kurinpitopäätös nro 9 - 2019 12.6.2019

 

Kurinpitäjä on käsitellyt U20 ottelussa Royals - Roosters 9.6.2019, annettujen rangaistuksen (PF/BTH) ja siitä seuranneen pelaajan Roosters #72  / Aleksi Närhi sulkemisen ottelusta. 

Päätös:

Kurinpitäjä pitää ottelun erotuomariryhmän antaman rangaistuksen riittävänä. Jatko toimenpiteille ei nähdä enempää aihetta

Ratkaisua tehdessä huomioitiin päätuomarin raportti ottelusta sekä erillinen kuvaus tapahtumasta. 

 

Rangaistulla on oikeus valittaa kurinpitäjän päätöksestä liiton kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin.  

 

 

    Marko Immonen

    U20 kurinpitäjä

01012.6.2019

 

    SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen kurinpitopäätös nro 10 - 2019 12.6.2019

 

Kurinpitäjä on käsitellyt U20 ottelussa Wolverines - Crocodiles 9.6.2019, annettujen rangaistuksen (PF/UNR) ja siitä seuranneiden pelaajien Wolverines #6  / Elmer Laalo ja Crocodiles #32 Juan Mäkinen, sulkemisen ottelusta. 

Päätös:

Kurinpitäjä pitää ottelun erotuomariryhmän antaman rangaistuksen riittävänä. Jatko toimenpiteille ei enempää aihetta

Ratkaisua tehdessä huomioitiin päätuomarin raportti ottelusta sekä erillinen kuvaus tapahtumasta. 

 

Rangaistulla on oikeus valittaa kurinpitäjän päätöksestä liiton kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin.  

 

 

    Marko Immonen

    U20 kurinpitäjä