Kurinpitopäätökset 2019

00124.2.2019

                                                                                               

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

 

 

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 1 - 2019 24.2.2019

Erotuomarivaliokunnan esityksen 1/2019 asian on Liittohallitus siirtänyt päätettäväksi

Kurinpitovaliokunnassa.

 

Päätös:

Kurinpitovaliokunta langettaa Pori Bears – seuralle 600 € sakon puuttuneista tuomareista

kaudella 2018.

 

Ratkaisu perustuu Erotuomarivaliokunnan esitykseen 1/2019.

 

Erotuomarivaliokunnan esityksen perustelut:

Koulutettujen erotuomarien määrä kaudella 2018

Sarjamääräyksien kohdassa kohdassa 4. Erotuomarit on määritelty seurojen erotuomarien

koulutusvelvollisuus ja koulutettavien erotuomarien vähimmäismäärä. Pori Bears:lla on ollut

kaudella 2018 SAJL alaisissa sarjoissa yksi (1) joukkue ja sarjamääräyksien mukaisesti

tarkoittaa, että seuralla oli tullut olla vähintään kolme (3) koulutettua erotuomaria. SAJL:n

erotuomarivaliokunnan laatimassa hyväksyttyjen erotuomarien listassa 21.5.2018 oli

Bears:lla vain yksi (1) koulutettua erotuomari, eli Bears:lta puuttui kaksi (2) koulutettua

erotuomaria. Sarjamääräysten mukaisesti on näistä esitetty sakkoja, 300€/puuttuva

erotuomari. Sakon yhteissumma 600 €.

Yllä kuvatun perusteella sakon kokonaismääräksi tulee 600€.

 

Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§

mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

 

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton

Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä

mainituin edellytyksin.

 

Jyrki Forsberg

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja

 

00224.2.2019

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

 

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 2 - 2019 24.2.2019

 

Erotuomarivaliokunnan esityksen 1/2019 asian on Liittohallitus siirtänyt päätettäväksi

Kurinpitovaliokunnassa.

 

Päätös:

Kurinpitovaliokunta langettaa Turku Trojans – seuralle 900 € sakon puuttuneista tuomareista

kaudella 2018.

 

Ratkaisu perustuu Erotuomarivaliokunnan esitykseen 1/2019.

Erotuomarivaliokunnan esityksen perustelut:

1. Koulutettujen erotuomarien määrä kaudella 2018

Sarjamääräyksien kohdassa 4. Erotuomarit on määritelty seurojen erotuomarien

koulutusvelvollisuus ja koulutettavien erotuomarien vähimmäismäärä. Turku Trojansilla on

ollut kaudella 2018 SAJL alaisissa sarjoissa kuusi (6) viisi (5) joukkuetta ja sarjamääräyksien

mukaisesti tarkoittaa, että seuralla oli tullut olla vähintään seitsemän (7) kuusi (6)

koulutettua erotuomaria. SAJL:n erotuomarivaliokunnan laatimassa hyväksyttyjen

erotuomarien listassa 21.5.2018 oli Trojans:lla vain neljä (4) koulutettua erotuomaria, eli

Trojans:lta puuttui kolme (3) kaksi (2) koulutettua erotuomaria. Sarjamääräysten mukaisesti

on näistä esitetty sakkoja, 300€/puuttuva erotuomari. Sakon yhteissumma 900 € 600€.

(Yliviivaukset ja korjaukset määriin tehnyt KPV:n puheenjohtaja Jyrki Forsberg 5.3.2019).

2. Ottelusta Trojans - Nordmen 14.7.2018 puuttuva erotuomari

Miesten otteluihin on määrätty neljä kotijoukkueen erotuomaria, ja ottelusta Trojans –

Nordmen 14.7.18 puuttui yksi (1) erotuomari, ja siitä on esitetty sarjamääräysten kohdan 4.

erotuomarit mukaista sakkoa puuttuvasta erotuomarista 300 €.

Näistä kohtien 1. ja 2. perusteella sakon kokonaismääräksi tulee 1200€

 

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton

Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä

mainituin edellytyksin.

 

Jyrki Forsberg

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja

00326.4.2019

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 3 - 2019 26.4.2019

 

Kurinpitovaliokunta on käsitellyt tapauksen jossa pelaaja Curtis Slater (Helsinki Roosters) on antanut positiivisen dopingnäytteen 8.9.2018 Helsingissä.

 

Päätös:

Kurinpitovaliokunnan saamien dokumenttien mukaan Curtis Slater on WADA:n kreditoiman testiorganisaation toimittamissa dopingtesteissä antanut positiivisen näytteen 8.9.2018.

Kurinpitovaliokunta on tutustunut tapauksesta tehtyihin dokumentteihin ja perustaa päätöksensä Antidopingasioiden Valvontalautakunnan päätökseen 2.4.2019, jossa on otettu huomioon SUEK:in asiassa 24.1.2019 antama lausunto.

Kurinpitovaliokunta määrää Curtis Slaterin Anti-dopingasioiden valvontalautakunnan suosituksen mukaiseen kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden mittaiseen urheilun toimintakieltoon. Kielto lasketaan alkaneeksi väliaikaisen toimintakiellon alkamisesta 17.2.2019 ja päättyy täten 16.2.2021.

Tämän lisäksi kurinpitovaliokunta määrää Helsingin Roostersille kilpailusääntöjen perusteella 2.000€ sakon, jonka liiton toimisto laskuttaa seuralta viitaten tähän kurinpitovaliokunnan päätökseen.

                             Päätös perustuu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton kilpailusääntöjen kohtaan XII.A.1

Päätöstä olivat tekemässä jäsenet Ollila, Immonen, Saarijärvi, Lipponen ja Forsberg.

                             Päätös oli yksimielinen.

 

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton

Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä

mainituin edellytyksin, joskin tässä yksittäistapauksessa SUEK on jo asian käsitellyt ja antanut siitä oman lausuntonsa.

 

                             Jyrki Forsberg

                             Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja

00420.5.2019

    SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 4 - 2019 20.5.2019

Kurinpitovaliokunta on käsitellyt tapauksen jossa pelaaja Oona Tuomi (nro 21) joukkueesta Kuopio Steelers Naiset on suljettu ulos ottelusta Kuopio Steelers Naiset – Valkyries Women.
Pelaaja Oona Tuomi taklasi syötön vastaanottajan heittopelissä tämän ollessa puolustuskyvytön.

Päätös:


Ottelussa annettu rangaistus sulkea pelaaja ulos katsotaan tuomariraportin, videotallenteen ja vastineiden perusteella riittäväksi eikä tarvetta jatkorangaistukselle ole.     

Päätöksen teki kurinpitovaliokunnan jäsen Saarijärvi.


Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton
Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä
mainituin edellytyksin.

    Mirva Saarijärvi
    Kurinpitovaliokunnan jäsen, naisten sarjat

00520.5.2019

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 5 - 2019 20.5.2019

Kurinpitovaliokunta on käsitellyt tapauksen jossa pelaaja joukkueesta Tampere Saints Naiset on suorittanut laittomia jalkoihin kohdistuneita blokkauksia potkupeleissä.
Kurinpitäjä on ottanut poikkeuksellisesti tämän asian käsiteltäväkseen sääntökirjan kohdan 9-6 perusteella, koska kyseessä oli törkeä (2-10-3) pelaajan turvallisuuden vaarantanut virhe, vaikka ottelun tuominnut erotuomariryhmä ei tilanteessa virhettä havainnut. Lausunnon perusteena on käytetty ottelun Hudl-taltiointia, jonka clipissä nro 96 erityisesti virhe selkeästi näkyy.

Lausunto:


Teko on laadultaan tuomittava ja olisi ansainnut liputuksen ja ulosajon. Videolta kyseinen pelaaja ei ole täydellä varmuudella tunnistettavissa, joten kurinpidollista rangaistusta ei voida määrätä.

Päätöksen teki SAJL:n naisten sarjojen kurinpitäjä Mirva Saarijärvi.
Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton
Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti Kurinpitovaliokunnalle sen säännöissä
mainituin edellytyksin.

    Mirva Saarijärvi
    Naisten sarjojen Kurinpitäjä

0063.6.2019

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 6 - 2019 3.6.2019 

Kurinpitovaliokunta on käsitellyt tapauksen, jossa Crocodilesin pelaajaluetteloon merkitty apuvalmentaja Ari Havulehto on toiminut epäurheilijamaisesti 26.5.2019 pelatussa U20 ottelussa Crocodiles – Wasa Royals arvostelemalla katsomossa kovaäänisesti erotuomareita. 

 

Päätös: 

Kurinpitovaliokunnan saamien dokumenttien mukaan Ari Havulehto on kovaäänisesti katsomosta huudellut useaan eri otteeseen erotuomariryhmän osaamisen tasoon ja puolueellisuuteen liittyviä kommentteja, jotka täyttävät pelisääntöjen epäurheilijamaisen käyttäytymisen tunnusmerkit. 

Kurinpitovaliokunta on tutustunut ottelun erotuomariryhmän raporttiin tapahtumista, joukkueen pelaajaluetteloon sekä saanut Crocodilesin vastineen tapauksesta, jossa vedottiin pelaajaluettelon merkinnän olevan virheellisen ja Havulehdon olleen pelkkänä katsojana ottelussa. 

Ottelun pelaajaluettelo on kuitenkin ottelun ja liiton virallinen dokumentti ottelussa pelaajana ja muuna toimitsijana toimimisesta, jonka joka kerran erikseen joukkueenjohtaja allekirjoituksellaan vahvistaa. Saamastaan kuvasta pelaajaluettelosta on todettavissa, että Havulehto on mainittu siinä apuvalmentajana, eikä hänen nimeään ole esim. yliviivattu. Näin ollen kaikki ottelun valmentajia koskevat säännöt pätivät Havulehtoon kyseisessä ottelussa. 

Erotuomariryhmä ei puuttunut käyttäytymiseen ottelun aikana, koska havaitsivat merkinnän pelaajaluettelossa vasta ottelun jälkeen. 

Tämän lisäksi kurinpitovaliokunta huomauttaa, että Ari Havulehto on sekä SAJL:n liittohallituksen että sen nuorisovaliokunnan jäsen, mikä tekee hänen käyttäytymisestään katsomossa joka tapauksessa erittäin tuomittavaa. 

Kurinpitovaliokunta määrää Ari Havulehdon kahden (2) kuukauden mittaiseen toimitsijakieltoon SAJL:n kaikissa juniorisarjoissa. Kielto lasketaan tämän päätöksen päivämäärästä ja sen viimeinen päivä on siten 3.8.2019. 

Päätös perustuu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton kurinpitosääntöjen pykäliin 2d ja 3c. 

Päätöstä olivat tekemässä jäsenet Ollila, Immonen, Saarijärvi ja Lipponen. 

Päätös oli yksimielinen. 

 

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton 

Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä 

mainituin edellytyksin. 

 

Ari Ollila 

Kurinpitovaliokunnan varapuheenjohtaja

00730.5.2019

SAJL:n kurinpitomääräysten mukainen Kurinpitopäätös nro 7 - 2019 30.05.2019

M1D sarjan Kurinpitäjä on käsitellyt Junioreiden U17 11 vs. 11 Ottelussa Kotka Eagles vs Helsinki East City Giants 25.5.2019 annetun rangaistuksen (Sääntö 9.1.2a Lyömisvirheet ja kampitus) ja sitä seuranneen pelaajan Kotka Eagles #33 Ville Hämäläinen sulkemisen ottelusta. 

Päätös:
Sarjan kurinpitäjä antaa Pelaajalle pelaajan Kotka Eagles #33 Ville Hämäläinen varoituksen ulosajon johtaneesta tilanteesta. 


Ratkaisua tehdessä huomioitiin päätuomarin raportti ottelusta, joukkueen vastine ja Hudl-tallenne


Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§
mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

 

Turo Lipponen
Sarjan M1D Kurinpitäjä

0084.6.2019

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 8 - 2018 4.6.2019 

 

Sarjan MVL kurinpitäjä on ottanut käsiteltäväkseen SAJL:n pelisääntöjen kohdan 9-6-2 perusteella MVL sarjan ottelussa Wolverines- Crocodiles 31.5.2019 tilanteen (3Q, aikaa jäljellä 3:10), jossa Wolverinesin pelaajan #21 Charles Wort epäillään syyllistyneen tähtäämiseen, vaikka ottelussa hänelle ei siitä tuomittu rangaistusta. 

Päätös: 

Sarjan MVL kurinpitäjä ei anna tilanteesta rangaistusta, koska kiistatta videon perusteella ei pysty näyttämään, että kaikki tähtäämisen kriteerit täyttyvät. 

Perustelut: 

Kontakti osuu kiistatta puolustuskyvyttömään pelaajaan (eteenpäinsyötön heittäjä välittömästi heiton jälkeen) mutta käytettävissä olevasta materiaalista ei voida selkeästi näyttää, että sinänsä voimallinen kontakti olisi osunut vastustajan hartialinjan yläpuolelle pääasiassa kypärällä ja että siinä olisi ollut kyse alhaalta ylöspäin olevasta liikkeestä (ns. launch tai pään laskeminen alas ennen kontaktia). 

Muistutetaan lisäksi, että sarjojen kurinpitäjien tai kurinpitovaliokunnan tehtävänä ei ole tuomita otteluita uudestaan videoiden perusteella, mutta se voi edellä mainitun sääntökohdan puitteissa ottaa käsittelyynsä törkeän henkilökohtaisen virheen, joksi tällä kaudella automaattisesti luetaan tähtääminen, vaikka siitä ottelussa ei olisikaan annettu rangaistusta. 

Ratkaisua tehdessä on huomioitu videomateriaali sekä HUDL:sta että RUUTU+ taltioinnista, sekä saatu päätuomarin raportti tilanteesta. 

 

 

Ari Ollila 

Sarjan MVL kurinpitäjä

00912.6.2019

 

    SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen kurinpitopäätös nro 9 - 2019 12.6.2019

 

Kurinpitäjä on käsitellyt U20 ottelussa Royals - Roosters 9.6.2019, annettujen rangaistuksen (PF/BTH) ja siitä seuranneen pelaajan Roosters #72  / Aleksi Närhi sulkemisen ottelusta. 

Päätös:

Kurinpitäjä pitää ottelun erotuomariryhmän antaman rangaistuksen riittävänä. Jatko toimenpiteille ei nähdä enempää aihetta

Ratkaisua tehdessä huomioitiin päätuomarin raportti ottelusta sekä erillinen kuvaus tapahtumasta. 

 

Rangaistulla on oikeus valittaa kurinpitäjän päätöksestä liiton kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin.  

 

 

    Marko Immonen

    U20 kurinpitäjä

01012.6.2019

 

    SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen kurinpitopäätös nro 10 - 2019 12.6.2019

 

Kurinpitäjä on käsitellyt U20 ottelussa Wolverines - Crocodiles 9.6.2019, annettujen rangaistuksen (PF/UNR) ja siitä seuranneiden pelaajien Wolverines #6  / Elmer Laalo ja Crocodiles #32 Juan Mäkinen, sulkemisen ottelusta. 

Päätös:

Kurinpitäjä pitää ottelun erotuomariryhmän antaman rangaistuksen riittävänä. Jatko toimenpiteille ei enempää aihetta

Ratkaisua tehdessä huomioitiin päätuomarin raportti ottelusta sekä erillinen kuvaus tapahtumasta. 

 

Rangaistulla on oikeus valittaa kurinpitäjän päätöksestä liiton kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin.  

 

 

    Marko Immonen

    U20 kurinpitäjä

01118.6.2019

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 11 - 2018 18.6.2019

 

Miesten 2.-divisioonan kurinpitäjä on käsitellyt M2D sarjan ottelussa Wolverines Blue – Bulls, 16.6.2018, esille tulleen tapahtuman jossa pelaaja BUL valmentaja Janne Karvonen suljettiin ottelusta kahden henkilökohtaisen virheen/epäurheilijamaisen käyttäytymisen takia 3. ja 4. neljänneksen välissä.

 

Päätös:

Sarjan M2D kurinpitäjä ei näe tapauksessa tarvetta lisätoimenpiteisiin tai -rangaistuksiin.

 

Ratkaisua tehdessä huomioitiin päätuomarin raportti ottelusta, joukkueen toimittama vastine, sekä ottelusta saatavissa oleva tallenne.

    

Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton

Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä

mainituin edellytyksin.

 

    Jyrki Forsberg

    M2D-sarjan kurinpitäjä

0121.7.2019

SAJL:n kurinpitomääräysten mukainen Kurinpitopäätös nro 12 - 2019 1.7.2019

U17 Pojat Suomen Mestaruussarjan Kurinpitäjä on käsitellyt Junioreiden U17 11 vs. 11 ottelussa Helsinki Roosters vs Vantaa Taft annetun rangaistuksen (Kasvosuojukseen tarttuminen PF/FMM) ja sitä seuranneen pelaajan sulkemisen #26 Nuutti Eskelinen  / Helsinki Roosters ottelusta.

Päätös:
Sarjan kurinpitäjä antaa Pelaajalle pelaajan #26 Nuutti Eskelinen  / Helsinki Roosters  ulosajon johtaneesta tilanteesta 2 ottelun peli- ja toimitsijakiellon otteluihin Falcons – Roosters to 4.7 ja Roosters – Devils la 13.7


Ratkaisua tehdessä huomioitiin päätuomarin raportti ottelusta, joukkueen vastine ja videotallenteet Roostersilta ja Taftilta. Teko oli todella vaarallinen ja olisi voinut aiheuttaa pysyvän vammautumisen teon kohteelle. Sillä oliko teko tahallinen tai vammautuiko pelaaja ei ole merkitystä vaan ainoastaan teolla. Kasvosuojukseen tarttumisen jälkeen Taftin pelinrakentajan pää vääntyy yli 90 astetta sivulle täydessä vauhdissa juosseen pelaajan aiheuttamasta liike-energiasta.


Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§
mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

 

Turo Lipponen
Sarjan U17 11vs11 SM pojat Kurinpitäjä

0135.7.2019

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 13 - 2019 5.7.2019

 

Kurinpitovaliokunta on käsitellyt U17 11 vs. 11- Sm sarjan ottelussa Helsinki Roosters – Vantaa Taft, esille tulleen tapahtuman jossa pelaaja ROO #26 Nuutti Eskelinen suljettiin ottelusta ja siitä seurauksena U17-sarjan kurinpitäjä antoi lisärangaistuksen, kahden ottelun peli- ja toimitsijakiellon, (Kurinpitovaliokunnan päätös 12-2019).

 

Päätöksen 12-2019 antamisen jälkeen on U17 11 vs. 11 Sm-sarjassa tapahtunut joukkueen sarjasta luopuminen, joka vaikuttaa päätökseen 12-2019 siltä osin että päätöksessä täsmennyksinä mainituista peleistä toinen poistuu sarjaohjelmasta.

Kurinpitovaliokunta näki tarpeelliseksi käsitellä tapausta koko valiokuntana sen poikkeuksellisuuden vuoksi. Vastaavaa tapausta, jossa rangaistuksen määrittelemistä ottelutapahtumista poistuu yksi tai useampi, ei ole aiemmin nykyisten kurinpitokäytäntöjen aikana tapahtunut.

Kurinpitovaliokunta tapauksen johdosta tehnyt päätöksen, jossa annettu rangaistus säilyy entisellään vaikka päätöstä koskevissa sarjoissa tapahtuisikin muutoksia, sarjasta luopumisia tai ottelusiirtoja, päätöksen antamisen jälkeen. Tällöin annettu rangaistus siirtyy vastaavasti eteenpäin sarjaohjelmaan verraten. Päätöksessä mahdollisesti täsmennyksenä annetut ottelut eivät tällaisessa tapauksessa ole sitovia, vaan nekin muuttuvat automaattisesti vastaamaan päätöksen alkuperäistä tarkoitusta.

Tapauksen 12-2019 kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että kahden ottelun pelikielto siirtyy automaattisesti koskemaan seuraavaa joukkueen sarjassa pelattavaa ottelua.

 

Päätös oli yksimielinen.

Päätöstä olivat tekemässä jäsenet Saarijärvi, Lipponen, Immonen, Ollila ja Forsberg.

 

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton

Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä

mainituin edellytyksin.

 

                             Jyrki Forsberg

                             Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja

01412.7.2019

SAJL:n kurinpitomääräysten mukainen Kurinpitopäätös nro 14 - 2019 12.7.2019 

Naisten sarjojen sarjan Kurinpitäjä on käsitellyt naisten II divisioonan ottelun, jossa pelasivat She-Wolves ja Falcons, 6.7.2019 annetun rangaistuksen (Sääntö 9.1.2 epäurheilijamainen käyttäytyminen) ja sitä seuranneen päävalmentaja Teemu Tiilikaisen sulkemisen ottelusta. 

Päätös: Sarjan kurinpitäjän kokee, että ensimmäisellä puoliajalla annettu rangaistus on riittävä ja lisärangaistusta ei tällä kertaa anneta. 

Ratkaisua tehdessä huomioitiin päätuomarin raportti ottelusta ja päävalmentajan oma vastine. 

Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan. 

 

Mirva Saarijärvi Naisten sarjojen Kurinpitäjä

01516.7.2019

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 15 - 2019   16.7.2019

 

Sarjan MVL kurinpitäjä on ottanut käsiteltäväkseen Steelers-Wolverines 11.7.2019 puoliaikahaastattelun, jossa Wolverinesin apuvalmentajan Kari Leivoja epäillään syyllistyneen epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen.

Päätös:

Sarjan MVL kurinpitäjä antaa apuvalmentaja Leivojalle yhden (1) ottelun toimitsijakiellon epäurheilijamaisesta kielenkäytöstä haastattelussa ottelun puoliajalla. Rangaistus pannaan täytäntöön seuraavassa MVL Wolverinesin ottelussa, joka tällä hetkellä voimassa olevan otteluohjelman mukaan on lauantaina, 20.7.2019 pelattava Butchers-Wolverines.

Perustelut:

Riippumatta siitä, olivatko Wolverinesin epäilykset kellon väärästä käymisestä ottelun puoliajan lopussa oikeita vai ei, niin joukkueen valmentaja ei voi kommentoida tilannetta julkisessa haastattelussa siten, että selkeästi vihjailee kellonkäyttäjien osaamiseen ja puolueettomuuteen sekä väittää ottelun erotuomareiden toimineen väärin käyttäen asiatonta ja epäurheiljamaista kieltä.

Päätös perustuu perustuu pelisääntöjen epäurheilijamaista käyttäytymistä ja kielenkäyttöä koskeviin sääntöihin (erit. 9-2-1-a) ja SAJL:n kurinpitomääräysten kohtaan 2§ c). 

Ratkaisua tehdessä on huomioitu videomateriaali RUUTU+ taltioinnista, Wolverinesin antama vastine tapahtuneesta, sekä saatu päätuomarin raportti puoliajan ajanotosta ja sen lopun tapahtumista.

Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

 

 

    Ari Ollila

    Sarjan MVL kurinpitäjä

016 

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 16 - 2018 19.7.2018

 

MVL kurinpitäjä on pyytänyt kurinpitovaliokuntaa ottaamaan koko valiokunnan käsittelyyn tapauksen, jossa Wolverinesin pelaajan Charles Wort väitetään syyllistyneen epäurheilijamaiseen ja SAJL:n eettisten sääntöjen vastaiseen toimintaan. Tämä on tapahtunut useaan otteeseen kuluvan kauden aikana siten, että hän on omalla henkilökohtaisella some-tilillään kirjoittanut hyökkääviä, epäasiallisia ja epärehelliseen toimintaan vihjaavia kommentteja liittoa, sen toimielimiä ja kuvilla osoitettuja yksittäisiä henkilöitä kohtaan, sekä esittänyt siellä epäurheilijamaisia eleitä käyttäviä kuvia ottelutilanteen yhteydestä.

Päätös:

Kurinpitovaliokunta ei ota asiaa käsiteltäväkseen katsoen asian olevan voimassaolevien sääntöjen ja liiton määräysten perusteella sen toimivallan ulkopuolella.

Perustelut:

Kurinpitovaliokunta paheksuu epäurheilijamaista käyttäytymistä ja kielenkäyttöä missä tahansa kanavissa ja yhteyksissä sellaisten henkilöiden taholta, jotka ovat selkeästi liitettävissä liiton tai jäsenseuran toimintaan.

Nykyiset kurinpitosäännöt tai liiton eettiset säännöt eivät kuitenkaan rajoita eivätkä voikaan yleisellä tasolla rajoittaa yksittäisten henkilöiden mielipiteiden ilmaisunvapautta niin, että niistä voisi langettaa liiton ja sen jäsenseurojen toimintaan kohdistuvia rangaistuksia joko yksittäiselle henkilölle tai seuralle.

Kurinpitovaliokunnalla on ollut käytössään tätä päätöstä tehtäessä kuvakaappauksia kyseisistä some-postauksista, sekä vastine Wolverinesilta.

Päätöksen tekemiseen osallistuivat kurinpitovaliokunnan jäsenet Saarijärvi, Immonen, Ollila ja Forsberg. Päätös oli yksimielinen.

 

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja

Jyrki Forsberg

 

01718.7.2019

    SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 17 - 2019 18.7.2019

 

Naisten Vaahteraliigan kurinpitäjä on siirtänyt asian käsittelyn Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalle oltuaan esteellinen käsittelemään asiaa.

NVL sarjan ottelussa Turku Trojans – Pietari Valkyries, 14.7.2019, ajassa 1:12, 2. neljännes, esille tulleen tapahtuman jossa pelaaja VAL #55 Anna Padaeva suljettiin ottelusta virheen, PF/TGT (Targeting) perusteella.

 

Päätös:

Kurinpitäjä ei näe tarpeelliseksi antaa lisärangaistuksia tapahtuneen virheen johdosta.

 

Ratkaisua tehdessä huomioitiin päätuomarin raportti ottelusta, joukkueen toimittama vastine, sekä ottelusta saatavissa olevat tallenteet.

    

Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton

Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä

mainituin edellytyksin.

 

 

    Jyrki Forsberg

    Kurinpitovaliokunnan pj

    NVL-sarjan kurinpitäjän sijaisena

01819.7.2019

SAJL:n Kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 18 - 2019 19.7.2019

 

Kurinpitovaliokunta on käsitellyt valituksen päätöksestä 15 - 2019, jossa MVL-sarjan kurinpitäjä on langettanut Helsinki Wolverines-joukkueen apuvalmentajalle Kari Leivojalle yhden ottelun toimitsijakiellon koskien Miesten Vaahteraliigan ottelua Porvoo Butchers vs. Helsinki Wolverines 20.7.2019.

 

Päätös:

Kurinpitovaliokunta pitää MVL – sarjan kurinpitäjän tekemän päätöksen yhden ottelun toimitsijakiellosta ennallaan. Toimitsijakielto koskee Miesten Vaahteraliigan ottelua Porvoo Butchers – Helsinki Wolverines 20.7.2019.

Ratkaisua tehdessä huomioitiin päätuomarin raportti ottelusta, joukkueen toimittama vastine, sekä ottelusta saatavissa oleva Ruutu+ -tallenne. Näiden lisäksi Kari Leivoja on juristinsa välityksellä toimittanut Kurinpitovaliokunnalle lisäselvityksiä ja vastineita.

    

    Perustelut:

Kurinpitovaliokunta perustaa päätöksensä Amerikkalaisen Jalkapallon sääntöihin, em. säännöissä kohdassa Amerikkalaisen Jalkapallon perusta, määritellään tarkasti kohdassa Erotuomareille puhuminen, eettisen toiminnan perusteet kyseisissä tilanteissa. Jokaisen valmentajan ja pelaajan oletetaan tuntevan säännöt ja noudattavan niitä. Valmentaja toimii myös esimerkkinä pelaajille, jolloin valmentajalta odotetaan erityistä kykenevyyttä säännön noudattamisessa.

Säännössä 9.2.1 on määritelty epäurheilijamainen käyttäytyminen. Säännössä 9.2.1.a. on määritelty erityisesti kiellettyjä tekoja ja käyttäytymistä. Kurinpitovaliokunta päätöksessään on sitä mieltä, että kyseistä sääntökohtaa on rikottu, vaikka teko ei ottelussa johtanutkaan rangaistukseen.

Lisäksi Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton kurinpitomääräyksien kohdassa 2§ määritellään rikkomuksen laatu. Kurinpitovaliokunta katsoo, että tässä tapauksessa on rikottu tuon pykälän kohtia a), c), h). Näistä kohta h) vastaan tehdyt rikkomukset katsotaan aina vakaviksi.

    

Kurinpitovaliokunta katsoo myös, että päätöstä 15-2019 tehdessä on toimittu voimassa olevien Kurinpitomääräysten mukaisesti, sekä noudatettu olemassa olevaa toimintamallia kurinpitotapausten käsittelyssä.

 

Joukkueen, Helsinki Wolverinesin, maksamaa valitusmaksua ei palauteta.

 

Päätöstä olivat tekemässä jäsenet Saarijärvi, Immonen ja Forsberg.

Päätös oli yksimielinen.

 

 

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton

Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan (SUEK) sen säännöissä

mainituin edellytyksin.

 

 

    Jyrki Forsberg

    Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja

01922.7.2019

SAJL:n kurinpitomääräysten mukainen Kurinpitopäätös nro 19 - 2019 22.7.2019

Naisten sarjojen sarjan Kurinpitäjä on käsitellyt Naisten Vaahteraliigaottelun ottelun Valkyries – Wolverines 20.7.2019 annetun rangaistuksen (Sääntö 9.1.2) ja sitä seuranneen Wolverines pelaajan nro 3, Sanni Seppälä, sulkemisen ottelusta.

Päätös:
Sarjan kurinpitäjän kokee, että annettu rangaistus on riittävä ja lisärangaistusta ei tällä kertaa anneta.


Ratkaisua tehdessä huomioitiin päätuomarin raportti ottelusta ja kummankin joukkueen vastineet tapahtuneesta.


Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§
mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

 

Mirva Saarijärvi
Naisten sarjojen Kurinpitäjä

02022.7.2019

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 20 - 2019 22.7.2019


Sarjan MVL kurinpitäjä on ottanut käsiteltäväkseen Roosters-Saints 18.7.2019 ulosajon,
jossa Roostersin pelaaja #61 suljettiin ottelusta syyllistyttyään vastustajan lyömiseen.


Päätös:


Sarjan MVL kurinpitäjä ei näe tarvetta jatkotoimenpiteille, ja siten ottelussa tuomittu
rangaistus on riittävä teko ja sen olosuhteet huomioon ottaen, eikä siten pelaajalle anneta lisärangaistusta.


Perustelut:


Ottelussa annettu 15 jaardin rangaistus ja kyseisestä ottelusta sulkeminen on riittävä
rangaistus kyseisessä tilanteessa, jossa molemmille pelaajille annettiin rangaistus pelin jälkeen tehdyistä virheistä. Kentällä annettu tuomio on sääntöjen mukainen, ja perustuu sääntöön 9-1-2-a ja A.R. 9-1-2-II.


Ratkaisua tehdessä on huomioitu Roostersin ja pelaajan antama vastine asiassa sekä
videomateriaali RUUTU+ taltioinnista, Hudl tallenne ei ollut kurinpitäjän käytettävissä.


Ari Ollila
Sarjan MVL kurinpitäjä

02124.7.2019

SAJL:n kurinpitomääräysten mukainen Kurinpitopäätös nro 21 - 2019 24.7.2019

M1D sarjan Kurinpitäjä on käsitellyt Miesten 1 Divisioonan ottelussa UNC Crusaders vs Helsinki East City Giants 19.7.2019 annetun rangaistuksen Iskeminen kädellä/polvella/kyynerpäällä ja sitä seuranneen pelaajan UNC #79 Jani Nurmi sulkemisen ottelusta sekä siitä johtuneen jatkokäyttäytymisen.

Päätös:

Sarjan kurinpitäjä antaa Pelaajalle UNC #79 Jani Nurmi yhden (1) ottelun peli- ja toimitsijakiellon seuraavaan otteluun LA 27.07. Eagles  -  UNC Crusaders, jos peliä ei pelata siirtyy rangaistus automaattisesti joukkueen seuraavaan peliin.

Perustelut:

Sarjan M1D kurinpitäjä ei näe tarvetta jatkotoimenpiteille kentällä annetun rangaistuksen osalta, ja siten ottelussa tuomittu rangaistus olisi ollut riittävä teko ja sen olosuhteet huomioon ottaen, eikä siten pelaajalle olisi annettu lisärangaistusta. Ulosajon jälkeen pelaaja oli palannut katsomoon, josta hänet oli kotijoukkueen toimesta poistettu. Pelaaja oli palannut uudelleen tämänkin jälkeen kentän laidalle ja osoittanut täten piittaamattomuutta sääntöjä vastaan.

Ratkaisua tehdessä on huomioitu UNCn antama vastine asiassa, otteluraportti
Hudl tallenne sekä Päätuomarin haastattelu kurinpitäjän toimesta

                             Valitusoikeus:

Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§
mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

 

Turo Lipponen
Sarjan M1D Kurinpitäjä

02224.7.2019

SAJL:n kurinpitomääräysten mukainen Kurinpitopäätös nro 22 - 2019 24.7.2019

M1D sarjan Kurinpitäjä on käsitellyt Miesten 1 Divisioonan ottelussa UNC Crusaders vs Helsinki East City Giants 19.7.2019 annetun rangaistuksen Epäurheilijamainen käytös *2 ja sitä seuranneen pelaajan UNC #25 Marko Finne sulkemisen ottelusta

Päätös:

Sarjan kurinpitäjä antaa Pelaajalle UNC #25 Marko Finne yhden (1) ottelun peli- ja toimitsijakiellon seuraavaan otteluun LA 27.07. Eagles  -  UNC Crusaders, jos peliä ei pelata siirtyy rangaistus automaattisesti joukkueen seuraavaan peliin.

Perustelut:

Pelaaja lähti juoksemaan pallon kanssa vihellyksen jälkeen ja ei lopettanut juoksemista useista vihellyksistä huolimatta. Sarjan M1D kurinpitäjä ei näe tarvetta jatkotoimenpiteille pelitilanteessa annetun rangaistuksen osalta, ja siten ottelussa pelitilanteessa annettu rangaistus olisi ollut riittävä teko ja sen olosuhteet huomioon ottaen, eikä siten pelaajalle olisi annettu lisärangaistusta. Ensimmäisen Päätuomarin heittämän lipun jälkeen tuomion saanut pelaaja jatkoi arvostelua ettei kuullut vihellystä, johon Rajatuomari kertoi viheltäneensä kahdesti. Pelaaja lähti uhkaavasti vihaisena lähestymään rajatuomaria vaikka muu joukkue yritti estää. Tuomareiden fyysinen ja sanallinen koskemattomuus on itseisarvo eikä sitä saa loukata missään muotoa.

Ratkaisua tehdessä on huomioitu UNCn antama vastine asiassa, otteluraportti,
Hudl tallenne ja rajatuomarin haastattelu

                             Valitusoikeus:

Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§
mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

 

Turo Lipponen
Sarjan M1D Kurinpitäjä

02324.7.2019

SAJL:n kurinpitomääräysten mukainen Kurinpitopäätös nro 23 - 2019 24.7.2019 

M1D sarjan Kurinpitäjä on käsitellyt Miesten 1 Divisioonan ottelussa UNC Crusaders vs Helsinki East City Giants 19.7.2019 annetun rangaistuksen Epäurheilijamainen käytös *3 ja sitä seuranneen päävalmentajanvalmentajan Petteri Salovallan sulkemisen ottelusta sekä ottelun jälkeiset tapahtumat 

Päätös: Sarjan kurinpitäjä antaa East City Giantsin päävalmentajalle toimitsijakiellon kauden 2019 loppuun kaikissa SAJL:n alaisissa sarjoissa. 

Perustelut: 

Päätuomarin kommentoimaa: Ottelussa oli ensimmäisellä puoliajalla tilanne jossa palloa kiinniottanut pelaaja sai kovan taklauksen "ylös". Valmentaja tästä huusi Targetingia mutta erotuomariston pikatarkistus vahvisti kyseessä olleen vain kova pelinomainen taklaus ja että pelaaja ei ollut enää suojaton. Pää valmentaja tästä suivaantui ja huuteli elämän tosiasioita niin että sai tästä UNC-lipun (Epäurheilijamainen käytös). 

Päätuomarin kommentoimaa: Noin 2 minuuttia (ajassa 2:07, 4. neljännes) ennen pelin loppua kotijoukkue teki väärän aloituksen. Samainen päävalmentaja tästä suivaantui kun LT ei heittänyt lippua ja huuteli tästä tuomaristolle sekä alkoi lopulta huutamaan haluavansa itselleen lipun. Kolmesti kysyin että varmastiko ja sitten annoin UNC-lipun. Kuuluttaessani hänen toista UNC-lippua ja ulosajoa valmentaja oli vielä kertonut railakkain sanakääntein käsityksiä tuomaristosta jotta sai vielä yhden lipun lisää aiheesta. Päävalmentaja oli huudellut tuomareille epäasiattomuuksia vielä tuomareille ottelun jälkeen pukukopeilla. 

Tuomareiden fyysinen ja sanallinen koskemattomuus on itseisarvo eikä sitä saa loukata missään muotoa. 

Ratkaisua tehdessä on huomioitu otteluraportti, Hudl tallenne ja päätuomarin haastattelu. East City Giants ei halunnut antaa vastinetta. 

Valitusoikeus: 

Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan. 

 

Turo Lipponen Sarjan M1D Kurinpitäjä

0248.8.2019

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 24 - 2019
8.8.2019


Kurinpitovaliokunta on käsitellyt Porvoo Butchersin valituksen, joka koski M2D sarjapäällikön
langettamaa 1.200€ sakkoa lisensittömien ja listaamattomien erotuomareiden käyttämisestä
Sarjamääräysten 4-kohdan perusteella.


Päätös:
Kurinpitovaliokunta pitää ennallaan sarjapäällikön määräämän sakon 1.200€, joka voidaan
tämän päätöksen nojalla laskuttaa.
Valituksen kohteena olevan ottelun tulos pidetään sellaisenaan voimassa, eikä
kurinpitovaliokunta ota tutkittavakseen asiaa muidenkaan otteluiden osalta, joissa
mahdollisesti on ollut tämä sama puute Porvoon Butchersin erotuomareiden osalta.


Perustelut:
Tapahtumista voidaan pitää selvitettyina, että Porvoo Butchers on toimittanut listauksen
erotuomareistaan ETV:lle helmikuussa 2019 joskin puutteellisilla tiedoilla, mutta ei
toistuvista kirjallisista ja suullisista pyynnöistä huolimatta ole täydentänyt sitä
sarjamääräysten edellyttämällä tavalla. Joukkueen olisi pitänyt tietää erotuomareidensa
toimitsijakelvottomuudesta ja olisi voinut tarkistaa asian liiton internet-sivuillla olevasta
listasta, joka määrittelee liiton virallisissa otteluissa käytettävät erotuomarit.
Päätös perustuu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton 2019 sarjamääräysten kohtaan 4.
Päätöksen tukena on käytetty sarjapäällikön päätöstä, Butcherin valituskirjelmää sekä SAJL:n
erotuomarivaliokunnan lausuntoa tapahtumien kulusta ja erotuomareiden listaamiseen
liittävästä prosessista ja periaatteista.
Päätöstä olivat tekemässä jäsenet Ollila, Saarijärvi, Lipponen ja Immonen, joista
viimeksimainitun ei katsottu olevan esteellinen, vaikka hän on Erotuomarivaliokunnan jäsen,
koska ETV ei tässä asiassa ole varsinainen asianosainen, eikä hän ole osallistunut asiaa
koskevaan käsittelyyn ETV:ssä.
Päätös oli yksimielinen.


Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton
Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä
mainituin edellytyksin.


Ari Ollila
Kurinpitovaliokunnan varapuheenjohtaja

0259.8.2019

SAJL:n kurinpitomääräysten mukainen Kurinpitopäätös nro 25 - 2019 9.8.2019

Nuorten U13 SM sarjan Kurinpitäjä on käsitellyt U13 ottelun Saints – Roosters 3.8.2019 annetut rangaistukset (Sääntö 9.1.2) ja siitä seuranneet ottelusta ulosajot pelaajille Saints pelaaja nro 77, Nico Kasti ja Roosters nro 97 Luka Matilainen.

Päätös:
Sarjan kurinpitäjän vahvistaa kummallekin pelaajalle yhden ottelun pelikiellon. Kyseinen päätös koskee kummankin pelaajan kohdalla joukkueen seuraava pelattavaa U13 sarjan ottelua kaudella 2019.

Nuorten sarjoissa luodaan pohja tulevaisuuden urheilijoiden etiikkaan ja siihen ei missään muodossa kuulu väkivaltaisuus. Kummassakin joukkueessa on jo keskusteltu pelaajien kanssa asiasta ja uskon, että sekin vahvistaa pelaajien ymmärrystä siihen, mikä on sallittua käytöstä  ja toivon, että tämä rangaistus myös opettaa sen, että mikään tilanne ei anna oikeutta menettää kentällä malttiaan.


Ratkaisua tehdessä huomioitiin päätuomarin raportti ottelusta ja kummankin joukkueen vastineet tapahtuneesta.


Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§
mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

 

Mirva Saarijärvi
Naisten sarjojen Kurinpitäjä

02614.8.2019

SAJL:n kurinpitomääräysten mukainen Kurinpitopäätös nro 26 - 2019 14.8.2019

Poikien U17 Kurinpitäjä on käsitellyt 11 vs 11 Suomen mestaruussarjan ottelussa Helsinki Roosters vs Falcons Hyvinkää erillisissä tapahtumissa annetut rangaistukset Tarpeeton väkivaltaisuus ja  Iskeminen kädellä/polvella/kyynerpäällä ja sitä seuranneen pelaajan #72 Falcons Elias Hämäläinen sulkemisen ottelusta.

Päätös:

Sarjan MVL kurinpitäjä ei näe tarvetta jatkotoimenpiteille, ja siten ottelussa tuomittu
rangaistus on riittävä teko ja sen olosuhteet huomioon ottaen, eikä siten pelaajalle anneta lisärangaistusta

Perustelut:

Lyönti osuu kiistatta pelaajaan blokista irtoamisen aikana avokädellä vastustajan kypärään. Teko rangaistava ja ulosajo aiheellinen. Tekoa yhdistettynä aikaisemmin pelissä annettuun tarpeettomaan väkivaltaisuuteen yhdistettynä ei voida kuitenkaan nähdä pelikiellon  arvoiseksi.

Pelissä oli annettu yhteensä 22 rangaistusta, joista puolet epäurheilijamaisia käyttäytymisiä tai väkivaltaisuuksia. Junioripeleissä erityisesti pitäisi pyrkiä rehtiin peliin ja vastustajan kunnioittamiseen. Aikuisilla toimijoilla sivurajoilla on velvollisuus pitää pelitapahtumat rehteinä ja valistaa pelaajia rehtiin käytökseen. Tuomareiden tehtävä on tuomita kentällä ja pelitapahtuman tunnelman luonnissa joukkueiden valmentajat, huoltajat ja muu sivurajahenkilöstö on suuressa roolissa.

Ratkaisua tehdessä on huomioitu molempien joukkueiden toimittama videomateriaali, päätuomarin raportti tilanteesta ja vierasjoukkueen vastine tapahtuneesta.

                             Valitusoikeus:

Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§
mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

 

Turo Lipponen
Poikien U17 sarjojen Kurinpitäjä

   
02820.8.2019

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 28 - 2019 20.8.2019

Sarjan MVL kurinpitäjä on käsitellyt MVL sarjan ottelussa Seinäjoki Crocodiles – Vaasa Royals 17.8.2019, tapahtuneen Royalsin pelaajan #87 David Verdes 3. neljänneksellä ottelusta sulkemisen, joka johtui selvästi sivurajan ulkopuolella tapahtuneesta pallonkantajan tönäisemisestä nurin (ns. ”second act”).

Päätös:

Sarjan MVL Kurinpitäjä pitää ottelun tuomariryhmän tilanteesta tekemän päätöksen sellaisenaan voimassa, eikä näe syytä jatkotoimenpiteisiin asiassa.

Ratkaisua tehdessä huomioitiin päätuomarin raportti ottelusta sekä Ruudun taltiointi ottelusta.

Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

Ari Ollila
Sarjan MVL kurinpitäjä

02921.8.2019

SAJL:n kurinpitomääräysten mukainen Kurinpitopäätös nro 29 - 2019 21.8.2019

Poikien U17 Kurinpitäjä on käsitellyt 11 vs 11 Suomen mestaruussarjan ottelussa TAFT Vantaa/ECG vs Falcons Hyvinkää samassa tapahtumissa annetut rangaistukset Targeting, Kypärän heitto ja keskisormen osoittaminen #72 Falcons Elias Hämäläinen sulkemisen ottelusta. Lisäksi pelaaja oli tullut seuraamaan ottelua sivurajalle ulosajon jälkeen.

Päätös:

Sarjan kurinpitäjä antaa Pelaajalle #10 Panu Huttu/ Falcons Hyvinkää ulosajon johtaneesta tilanteesta 1 (yhden) ottelun peli- ja toimitsijakiellon seuraavaan Suomessa pelattavaan otteluunsa. Pelinä huomioidaan juniorisarjat, joissa pelaajalla edustusoikeus ja mahdolliset miesten pelit.

Perustelut:

Kypärällä tapahtuva blokkaus pelitilan hankkimiseksi pallonkantajalle on lievä ja kontaktin aiheuttaa enemmänkin pelaajan pituusero blokattavaan pelaajaan ja tämä ei olisi aiheuttanut kilpailukieltoa. Pelaaja on tilanteen jälkeen protestoinut voimakkaasti ulosajoa heittämällä kypärän ja näyttämällä keskisormea tuomarille ulosajon aikana. Pelaaja on lisäksi saapunut katsomoon katsomaan peliä. Ulosajettavan joukkueen tulee huolehtia, että ulosajetut pelaajat eivät tule takaisin pelitapahtuman aikana katsomoon, sidelinelle tai välittömään kentän läheisyyteen

Ratkaisua tehdessä on huomioitu videomateriaali, päätuomarin raportti tilanteesta ja vierasjoukkueen vastine tapahtuneesta.

    Valitusoikeus:

Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§
mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

 

Turo Lipponen
Poikien U17 sarjojen Kurinpitäjä

03023.8.2019

SAJL:n kurinpitomääräysten mukainen Kurinpitopäätös nro 30 - 2019 23.8.2019

M1D sarjan Kurinpitäjä on käsitellyt 17.8.2019 pelatussa ottelussa Kotka Eagles vs Pori Bears (Spagettimalja) kahdessa erillisissä tilanteissa annetut samat rangaistukset (Sääntö 9.1.2 Lyömisvirheet ja kampitus) ja niistä seuranneet pelaajien Eagles #99 Veeti Kuusela (kolmas neljännes 11.50) ja Eagles #60 Luis De La Heras (neljäs neljännes 3:41) sulkemiset ottelusta.

Päätös:

Ottelussa annettu rangaistus sulkea pelaaja ulos katsotaan tuomariraportin, videotallenteiden ja vastineiden perusteella riittäväksi eikä tarvetta jatkorangaistukselle ole.

Perustelut:
Kummassakaan tilanteessa ei ole nähtävissä mitään aihetta jatkorangaistuksille.

Valitusoikeus:

Kurinpitäjän päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti Kurinpitovaliokuntaan.

Turo Lipponen
M1D sarjan Kurinpitäjä

03126.8.2019

SAJL:n kurinpitosääntöjen mukainen Kurinpitopäätös nro 31 - 2019 26.8.2019

Kurinpitovaliokunta on käsitellyt M1D sarjan kurinpitäjän koko valiokunnalle siirtämän tapauksen, jossa 17.8.2019 pelatusta M1D sarjan loppuottelusta Kotka Eagles – Pori Bears suljetut pelaajat Eagles #99 Veeti Kuusela ja Eagles #60 Luis De La Heras olivat osallistuneet pelisääntöjen vastaisesti ottelun loppuseremonioihin.

Päätös:

Perustelut:

Päätöksen tukena on käytetty M1D kurinpitäjän selvitystä asiassa, päätuomarin lausuntoa, jonka mukaan huomauttivat Kotka Eaglesiä asiasta, videotallennetta ottelun loppusermonioista sekä Kotka Eaglesin vastinetta tapahtuneesta.

Päätöstä olivat tekemässä jäsenet Ollila, Saarijärvi, Lipponen ja Immonen. Päätös oli yksimielinen.

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä rangaistulla on oikeus valittaa liiton Kurinpitomääräysten 8§ mukaisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin.

Ari Ollila
Kurinpitovaliokunnan varapuheenjohtaja