Lääkintätoiminta SAJL:n alaisissa sarjoissa

 

PERUSTIEDOT - LÄÄKINTÄTOIMEN JÄRJESTÄMINEN SAJL:N KANSALLISEN SARJAN OTTELUISSA.

SAJL:n lääketieteellinen valiokunta koostuu lääketieteen ja terveydenhuollon ammattilaisista, jotka ovat koostaneet lajiliiton käyttöön ohjeet lääkintätoimen järjestämisestä SAJL:n kansallisten sarjojen otteluissa. Ohje on käytännönläheinen toimintasuositus, jonka tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää ensiaputoiminnan ja lääkinnän toimintamalleja SAJL:n alaisessa toiminnassa. Tutustu: http://www.sajl.fi/seurapalvelut/materiaalit/best-practise-suositukset/

Toiminnan järjestämisen lähtökohdat:

 • Lääkintätoimen järjestämisvastuu on kotijoukkueella tai järjestävällä seuralla.
 • Ensiavusta vastaavan on varmistuttava oman potilasvakuutuksensa (vastuuvakuutus) voimassaolosta (ks. kohdasta suositukset).
 • Tavoitteena on, että lääkintavastaavana toimii lääkärikoulutuksen saanut ja tutkinnon suorittanut henkilö. Miesten Vaahteraliigan otteluissa ja lasten turnauksissa on sääntöjen mukaisesti oltava lääkäri lääkintävastaavana. Muissa sarjoissa voi riittää soveltuva muu terveydenhuollon koulutus. Ensiaputoiminnasta vastaavan henkilön pätevyysvaateet määritellään sarjoittain sarjakirjoissa tai -kriteereissä. Lisätietoja saa sarjapäälliköiltä.

SAJL:n toimintaa

JEFU-EA KURSSI > Lisätietoja Koulutus-osiossa

JEFU EA-LISENSSI

Ensiaputiedoista kiinnostuneet lajitoimijat voivat lunastaa liiton lisenssijärjestelmästä 0€ hintaisen Jefu EA-lisenssin. Lisenssi ainoana ostoksena maksaa 5€ (toimistomaksu). Lisenssi on yhteystietojen keräämistä ja ensiaputoiminnasta tiedottamista varten. Se ei oikeuta tai velvoita ketään ensiaputoimintaan. Valiokunta tiedottaa parhaista käytännöistä tai kentän palautteista yms. ensiaputoiminnan aktivoituessa kahdensuuntaiseksi.

SAJL LOUKKAANTUMISRAPORTTI

Lääketieteellinen valiokunta seuraa lajissa tapahtuvia merkittäviä vammoja ja niiden suhdetta mm. pelaajien ikään, sukupuoleen tai sääntömuutoksiin. Loukkaantumistietoja seurataan SAJL:n loukkaantumisraporteilla, jotka toimitetaan ainoastaan lääketieteellisen valiokunnan käyttöön. Lomakkeessa ei seurata nimi- tai muita henkilötietoja, vaan ainostaan vammaa, sen syntyperää sekä olosuhteita, joissa loukkaantuminen on tapahtunut. 

Merkittävänä loukkaantumisena voidaan pitää tapahtumaa, jonka vuoksi on jätettävä ainakin yksi ottelu väliin, harjoituskaudella tai kauden jälkeen useampia harjoituskertoja (esim. viikko).

Koska raportointi on pitkän aikavälin seurantaa, suosittelemme odottamaan virallista diagnoosia ennen loukkaantumisesta raportointia. Raportin voi toimittaa loukkaantunut pelaaja, tai seuran EA-henkilö (suositus).

SUOSITUKSET ENSIAPUTOIMINNASSA

Materiaalit: http://www.sajl.fi/seurapalvelut/materiaalit/best-practise-suositukset/

 • Ohje lääkintätoimen järjestämisestä SAJL:n kansallisten sarjojen otteluissa - sekä liitteet
 • Lääkärinä toimiminen otteluissa
 • SCAT3
  • Kaikessa SAJL:n yli 13-vuotiaiden toiminnassa vahva suositus. Asian toteutumista seurataan.

EA-TOIMINNAN VAKUUTUKSET

SAJL Lääketieteellinen valiokunta muistuttaa terveydenhuollon ammattilaisia potilasvastuuvakuutusturvan tarkastamisesta 

 • Lääkärit - ohje: lääkärinä toimiminen otteluissa -> ks. Best practice -suositukset
 • Muu ensiapuhenkilö - ammattilainen: tarkasta työnantajasi kattama vakuutusturva ja vastuut mahdollisista hoitovirheistä vapaaehtoistoiminnassa
 • Muu ensiapuhenkilö - maallikko = ei ammattilainen - ei potilasvahinkovastuuta.

SAJL Lääketieteellinen valiokunta suosittaa seurakohtaista vakuutusta koko ensiaputoiminnalle. Kustannus on vuositasolla n. 50-80€/seura, vakuutusyhtiöstä riippuen. Vakuutus kattaa koko terveydenhuoltoalan ammattilaisten suorittaman ensiaputoiminnan - henkilöitä ei tarvitse etukäteen nimetä.