Nordic Girls' Camp

 

NORDIC GIRLS' CAMP

Yhteistyössä SAJL sekä pohjoismaiset lajiliitot SAFF (Ruotsi), DAFF (Tanska) ja AFN (Norja)

Nordic Girls Camp on yhteispohjoismainen projekti, jolla aktivoidaan 12–20-vuotiaita tyttöjä mukaan amerikkalaiseen jalkapalloon leiritoiminnan kautta. Vuonna 2018 järjestetyille ensimmäisille leireille osallistui yhteensä 80 nuorta harrastajaa ja suurelta osin naisista koostunut leirihenkilöstö. Leireille ovat tervetulleita sekä aivan vasta-alkajat, että kokeneet pelaajat.

Ajatus tyttöjen lajitoiminnan yhteisestä kehittämisestä syntyi Tanskassa Olympiakomitean yhteispohjoismaisessa lajitapaamisessa syksyllä 2017. Amerikkalainen jalkapallo on ollut perinteisesti miesten laji. Pohjolassa 1990-luvulla käynnistynyt nuorisotoimintakin on suhteellisen uutta, ja naiset ovat pelanneet vasta kymmenen vuotta täyttä kontaktifutista. Suomessa tytöt saavat 16-vuotiaaksi asti pelata poikien joukkueissa, mutta omia joukkueita ei ole toistaiseksi ollut. Suomessa oli käynnistelty tyttöjen maajoukkuetoimintaa muutaman vuoden ajan, mutta koska tyttöjen omaa sarjaa tai joukkueita ei ollut, eikä muilla Pohjoismailla ollut tyttöjen maajoukkueita, joita vastaan harjoitella, oli tyttöjen aktivointi haasteellista. 

Nordic Girls' Campin ideana on aktivoida tyttöjä yhteispohjoismaisella leirityksellä siten, että kaikki Pohjoismaissa pelaavat 12–20-vuotiaat tytöt eli vuonna 2017 yhteensä noin 250 nuorta harrastajaa kutsuttaisiin samalle leirille. Idea oli, että leirillä tytöt pääsisivät tutustumaan toisiinsa, kehittymään yhdessä ja näkemään, että tytötkin pelaavat. Tavoite oli myös aktivoida naisia tyttöjen leiritoiminnan ympärillä. Naiset voisivat samalla sekä vahvistaa omaa osaamistaan että toimia tytöille mallina siitä, millaisia mahdollisuuksia lajiin liittyy. 

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan lajiliitot kokivat idean kokeilun arvoiseksi, ja vuonna 2018 järjestettiin kaksi leiriä: Tukholmassa kansainvälisen naisten päivän viikonloppuna maaliskuussa ja Espoossa syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Tukholman leirille osallistui 50 tyttöä ja Espoon leirille 30 tyttöä. 

Leirit koettiin erittäin onnistuneiksi ja palaute sekä tytöiltä, perheiltä että lajiliitoilta on ollut positiivista. Tytöt ovat aktivoituneet ja verkostoituneet myös sosiaalisessa mediassa, yhteispohjoismainen lajitoiminta on tiivistynyt ja kaikki lajiliitot päättivät jatkaa tyttöjen leiritystä myös vuonna 2019. Tämä oli myös tyttöjen tahto. Tavoite on jatkaa toimintaa ja aktivoida lisää tyttöjä mukaan lajiin kaikissa maissa, kunnes tyttöjen toiminta vakiintuu. Samanaikaisesti Suomessa aktivoidaan tyttöjen kilpailusarjaa, jotta varmistetaan tytöille pelejä tyttöjen kesken. Tyttöjen maajoukkuetoiminta integroidaan vuonna 2019 yhteistyöhön Nordic Girls' Camp -toiminnan kanssa.

Nordic Girls' Camp sosiaalisessa mediassa:

Instagram: https://www.instagram.com/afnordicgirls/

Facebook: https://m.facebook.com/afnordicgirls/

Twitter: https://twitter.com/afnordicgirls

Snapchat: Afnordicgirls

 

Lisätietoja: Alexandra Naumanen, alexandra.naumanen@sajl.fi tai 0500 480 161.

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho jakoi Piikkarit -tasa-arvopalkinnot Smolnassa, eli valtioneuvoston juhlahuoneistossa 4. joulukuuta Helsingissä. Oulun kaupungin pääpalkinnon vastaanotti kaupungin liikuntajohtaja Niina Epäilys ja SAJL:n tunnustuksen puolestaan hallituksen jäsen Alexandra Naumanen sekä projektin valmentaja/urheilja -edustaja Nana Olavuo.

 

Nordic Girls’ Camp sai Piikkarit -tunnustuspalkinnon liikunnan tasa-arvotyöstä.

SAJL:n kansainvälinen projekti tyttöjen lajitoiminnan edistämiseksi vastaanotti Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriön 3.000 euron tunnustuspalkinnon eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholta 4. joulukuuta Helsingissä. Palkintoraha käytetään tyttöjen toiminnan kehittämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön perustelut Nordic Girls’ Campin tunnustuspalkinnolle: 

Teko on hyvin merkityksellinen ja vaikuttava perinteisesti erittäin maskuliinisen amerikkalaisen jalkapallon kontekstissa. Toisin sanoen teolla on iso merkitys tyttöjen ja naisten toiminnan lisäämiseksi ja kehittämiseksi amerikkalaisessa jalkapallossa. Teon arvoa nostaa myös sen transnationaalinen luonne; leiritoiminta toteutetaan yhdessä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan lajiliittojen kesken.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuodesta 1995 alkaen myöntänyt Piikkarit-palkinnon liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämiseksi. Piikkarit-palkinto perustuu vuonna 1995 julkistettuun liikunnan ja urheilun sukupuolten välistä tasa-arvoa pohtineen työryhmän raporttiin Piikkareilla - nopeammin, korkeammalle ja tasa-arvoisemmin. Palkinnot on siitä alkaen vuosittain luovutettu eri tavalla tasa-arvotyötä tekeville hankkeille, yhteisöille, tapahtumille tai yksityishenkilöille. SAJL:lle tunnustus oli jo toinen. Ensimmäinen palkinta tuli Valmentaa kuin nainen -hankeesta, jossa SAJL oli yhtenä lajiliitoista mukana.

Lisätietoja:

Nordic Girls’ Camp -projekti, Alexandra Naumanen, alexandra.naumanen@sajl.fi tai 0500 480 161

 

Nordic Girls' Camp and SAJL receive major award for equality in sports

 

04 December 2018

Finnish Federation receive prestigious Piikkarit Award

The Finnish Ministry of Education and Culture today awarded SAJL with its Piikkarit Award. The Award, which includes a sum of 3,000 Euros, was for equality work in the field of sports. The Award was presented to SAJL by Minister for European Affairs, Culture and Sport, Mr Sampo Terho.

SAJL received the award for its role in the Nordic Girls’ Camp project activating 12-20 year old girls to join American football through camps. In 2018 there were 80 participants in first two camps and a predominantly female staff. 

In conferring the Award, it was noted that “the project is very relevant and impressive in traditionally masculine American football context”. In other words, project has great impact in growing girl and female participation in American football and developing it. Added value to the project comes from its transnational aspect; camps are organized jointly with Danish, Norwegian and Swedish federations.

Read more from the IFAF (International Federation of American Football) website: 

https://ifaf.org/news/europe---sajl-receive-major-award#.XAkgzi1Dx2Y