arkisto

Vantaan TAFT oli SAJL:n sinettiseura.
Tuorein sinettiseura Tampere Saints auditoitiin huhtikuussa 2017.

Sinettiseurat

Sinettiseuratoiminta on Olympikomitean ja urheilun lajiliittojen yhteinen toimintamalli, jonka tavoitteena on auttaa seuroja kehittämään lasten ja nuorten seuratoimintaa.

Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Ne ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja - lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita! Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta. Sinetti on lupaus laadusta.

 

SAJL Sinettiseurat vuonna 2017

  • Tampere Saints
  • Turku Trojans (auditointi syksyllä 2017)
  • Helsinki Roosters (auditointi syksyllä 2017)

Miksi olla  Sinettiseura?

Sinettiseuraverkosto: sinettiseuroilla on mahtava verkosto, jossa jaetaan tietoa, kuullaan asiantuntijoiden mielipiteitä ja jaetaan hyviä kokemuksia.

Positiivinen näkyvyys: sinetti on hyvin brändätty tuote - helppoa saada positiivista näkyvyyttä käyttämällä sinettiä seuran julkaisuissa, harjoituspaikkojen seinällä ja seuran nettisivuilla.

Laatuvaatimukset: toiminta tarkastetaan säännöllisesti; auditoinnissa saadaan ulkopuolinen mielipide seuran toiminnasta, jonka kautta on hyvä tarkistaa oman toiminnan taso; seuran toimintalinja on kirjattu, jolloin kaikki seurassa tietävät mihin suuntaa toimintaa viedään; ohjaajien osaaminen on pidettävä hyvällä tasolla

Työkalut: Sinettimateriaalit käytössä; Pelisääntökyselyt, tyytyväisyyskyselyt.

Tuki: seuratukihakemuksissa sinettiseuran maineesta on apua; osa kunnista myöntää tukea sinettiseuroille enemmän; alueen liikuntajärjestöt tuntevat sinettiseurat ja yhteistyö on helppoa

Muita konkreettisia hyötyjä Sinettiseuroille:

Sinettiseuratapaamiset: Olympiakomitea järjestää valtakunnallisen Sinettiseuraseminaarin, jossa mukana ovat Sinettiseurat kaikista eri lajeista. SAJL kustantaa tapaamisiin yhden osallistujan/seura osallistumismaksun (sisältää hotellin, ruokailut, ohjelman).

SAJL tarjoaa Sinettiseuralle yhden koulutustilaisuus/vuosi kokonaan maksuttomasti (1-/2-taso). 

SAJL tarjoaa Sinettiseuran valmentajalle maksuttoman osallistumisen Liiton tekniikkaleirille.

Sinettiseuran auditointi

Auditoinnin tarkoituksena on yhteisten arviointimenetelmien kautta vahvistaa hyviä ja olemassa olevia toimintoja sekä löytää tulevaisuuden kehittämiskohteita. Auditointitilaisuus on rakennettu kehittämistilaisuuden muotoon, ja sen tarkoituksena on myös kannustaa ja kiittää toimijoita laadukkaasta työstä sekä antaa uutta innostusta toimintaan. Lisäksi auditoinnin tarkoituksena on varmistua siitä, että seura täyttää ne kriteerit, jotka Sinettiseuratoiminnalle on asetettu.

 

Haku uudeksi Sinettiseuraksi ja nykyisten Sinettiseurojen auditoinnit
 

Mitä tehdä jos haluaa Sinettiseuraksi?

1.Ota yhteys SAJL:n nuorisopäällikköön  ja keskustele hänen kanssaan seurasi tilanteesta ja siitä, miten liitto tai aluejärjestö voi auttaa seuraanne matkalla Sinettiseuraksi.

2.Tutustukaa Sinettiseurakriteereihin  ja verratkaa niitä oman seuran tilanteeseen. Tehkää suunnitelma, mitä teidän pitää tehdä, jotta voitte saada Sinetin.

3.Tehkää pitkäjänteistä työtä seuranne kehittämiseksi. Kehittämistyö kestää yleensä puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Kehittämistyöhön voitte judoliiton lisäksi saada apua liikunnan aluejärjestöiltä.

4.Sopikaa SAJL  nuorisopäällikön milloin olette valmiita auditointiin/laadun arviointiin. Ohjeistus  ennen auditointia tehtäviin valmisteluihin ja lähetettäviin ennakkomateriaaleihin.  Ennakkomateriaalit lähetetään auditoijille sähköpostitse.

5.Auditoijat tulevat tekemään laadun arvioinnin seuraanne paikan päälle eli keskustelemaan kanssanne ja arvioimaan, miten hyvin seura täyttää vaaditut laatukriteerit.

6.Sinettiseuraksi valinta edellyttää aina perehtymistä seuran toimintaan paikan päällä sekä etukäteen toimitettuihin aineistoihin tutustumista.

7. Auditoijat päättävät Sinetin myöntämisestä seuralle.

8.Sinetti luovutetaan seuralle seuran tilaisuudessa, jossa yleensä lajiliiton edustaja myöntää sinetin seuralle.

9.Sinettiseuran laadun säilymistä seurataan ensin kahden vuoden välein ja sen jälkeen kolmen vuoden välein auditointikäynneillä. Auditointikäyntejä tekevät SAJL:n nimeämät henkilöt yhdessä aluejärjestön auditoijan kanssa.

Liikunnan aluejärjestöjen yhteystiedot 

Ohjeet auditointeja varten nykyisille Sinettiseuroille

1. Sinettiseurat auditoidaan aluksi kahden vuoden ja myöhemmin kolmen vuoden välein. SAJL:n nuorisopäällikkö ottaa auditoitavan seuran Sinettivastaavaan yhteyttä auditoinnin ollessa ajankohtainen. Tämän jälkeen sovitaan auditoinnin tarkemmasta ajankohdasta ja ennakkovalmisteluista.

2. Auditoitava seura palauttaa mieleen Sinettikriteerit ja tekee tarvittavat valmistelut sekä lähettää ennakkomateriaalit SAJL:n auditoijalle sähköpostilla viimeistään kaksi viikkoa ennen auditointia. SAJL:n auditoija toimittaa ennakkomateriaalit myös Liikunnan aluejärjestön auditoijalle. Tarvittavat ohjeet ja täytettävät lomakkeet .

3. Kun ennakkomateriaalit ovat riittävät ja seura niiden perusteella näyttää olevan valmis auditoitavaksi, pidetään auditointitilaisuus. Tilaisuus pidetään normaalisti arki-iltana seuran osoittamissa tiloissa esimerkiksi seuran harjoituksien yhteydessä. Aikaa auditoinnille on hyvä varata noin neljä tuntia ja mukaan kannattaa ottaa laajasti seuratoimijoita (junioreja, vanhempia, valmentajia, seuran hallituksen jäseniä jne.). Hyvä määrä osallistujia on 10-20.

4. Auditoinnin jälkeen auditoijat tekevät auditointiraportin, joka tallennetaan automaattisesti Sinettiseurojen sähköiseen tietokantaan. Tieto auditoinnin tuloksesta toimitetaan samalla auditoidulle seuralle.