Varustelainaus

Liitto tukee suojavarusteiden lainauspalvelulla uusien harrastajien sitouttamista lajin pariin. SAJL:llä on 70 varusteet, joista puolet soveltuu alle 15-vuotiaille ja muut aikuisille sekä nuorille. Lainavarusteita saa lajin erikoisseurat lainata määräajaksi omiin hankkeisiinsa. Varusteita voi tiedustella SAJL toimistosta.

SAJL VARUSTEIDEN LAINAUS OHJESÄÄNNÖT

I Varusteiden lainaus
Varusteet lainataan ennakkoon sovitun aikataulun mukaisesti saatavuustilanteen mukaisesti. Varusteet lainataan ensisijaisesti uuden toiminnan käynnistämistä tai jo toiminnassa olevan toiminnan laajentamista varten.

II Vastuu varusteiden kuljetuksesta
Tilaaja vastaa varusteiden kuljetuskustannuksista, mikäli niiden toimittaminen ei onnistu liiton muun toiminnan ohessa. Tilaaja voi myös noutaa varusteet itse sovittuna ajankohtana liitosta.

III Lainaajan vastuu varusteista
Lainaaja vastaa varusteista koko laina-ajan ja on velvollinen korvaamaan varusteiden katoamisen tai niiden normaalista käytöstä poikkevan toiminnan aiheuttamista vahingoista.

IV Varusteiden laina-aika ja palautus
Varusteet ovat lainaajan käytössä ennakkoon sovitun ajan ja ne tulee olla palautettu liiton toimistoon tai toimitettuna seuraavalle lainaajalle määräpäivään mennessä.

V Varusteiden palautus
Varusteet on palautettava pestyinä ja niin, että varusteiden osat on paikoillaan. Mahdollisista varusteiden rikkoutumisista tai katoamisesta on tilaajan ilmoitettava varusteiden palautuksen yhteydessä. Varusteiden palauttaminen likaisina tai irtonaisina johtaa 200 euron pesu ja huoltolaskuun.

VI Varusteiden laina-ajan ylittäminen
Varusteet myöhässä 10 euroa per varustesetti per päivä. Yli 15 päivän myöhästymisestä sakotetaan automaattisesti tuhat euroa jo kertyneiden

VII Varusteiden katoaminen
Lainaaja vastaa laina-aikana kadonneista varusteista seuraavasti:
- kypärä(helmet) & hartiasuojat  (shoulderpads) 250€
- pelihousut  (pants) & harjoituspaita (jersey) 45€
- reisisuojat (thighpads) & polvisuojat (kneepads) & lantiosuojat (girdlepads) yhteensä 25€

VIII Varusteiden rikkoontuminen

Lainaaja ei ole vastuussa varusteiden rikkoutumisesta niiden normaalissa käytössä. Varusteiden rikkoutumisesta on ilmoitettava liittoon varusteiden palautuksen ja/tai edelleen lainauksen yhteydessä. Ilmoituksen tekemättä jättäminen johtaa 200 euron huoltolaskuun. Varusteiden rikkoutumisen yhteydessä lainaaja on velvollinen osoittamaan, että varusteita ei ole käytetty vastoin niiden normaalia käyttötarkoitusta.

IX LAINAUSSÄÄNTÖJEN PÄIVITYS

Nämä lainaussäännöt on vahvistanut SAJL:n liittohallitus, joka myös vastaa mahdollisista muutoksista näihin sääntöihin.